Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2784
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Геодезичні мережі несуцільних спостережень
Authors Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords геодезія
мережі
побудова
оцінка точності
геодезия
сети
построение
оценка точности
geodesy
networks
construction
estimation of exactness
Type PhD Thesis
Date of Issue 2003
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2784
Publisher Чернігівський державний інститут економіки і управління
License
Citation Літнарович Р.М. Геодезичні мережі несуцільних спостережень [Текст] : дис. ... доктора техн. наук : 05.24.01 / Літнарович Руслан Миколайович. - Чернігів, 2003. - 423 с.
Abstract На сучасному етапі в галузі топографо-геодезичного виробництва можна виділити дві основні тенденції. Перша полягає в широкому застосуванні методу визначення координат пунктів по системі GPS. Друга тенденція полягає в необхідності досягнення облікової одиниці площі на території обласних міст в 1 кв. м. На жаль, існуючі державні геодезичні мережі не можуть вирішити дану проблему. Адже точність координат пунктів державної геодезичної мережі складає 5 см., вони можуть забезпечити топографічні знімання масштабу 1:500. Але похибка 5 см. на 1 га площі дасть похибку в 10 кв. м. Тому, вирішенню даної проблеми присвячується дана дисертаційна робота. // Русск. версия: На современном этапе в отрасли топографо-геодезичного производства можно выделить две основных тенденции. Первая заключается в широком применении метода определения координат пунктов по системе GPS. Вторая тенденция заключается в необходимости достижения учетной единицы площади на территории областных городов в 1 кв. м. К сожалению, существующие государственные геодезические сети не могут решить данную проблему. Ведь точность координат пунктов государственной геодезической сети составляет 5 см., они могут обеспечить топографические съемки масштаба 1:500. Но погрешность 5 см. на 1 гектар площади даст погрешность в 10 кв. м. Поэтому, решению данной проблемы посвящается данная диссертационная работа При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2784
Appears in Collections: Університети партнерів

Views

China China
5
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
4292
Hong Kong Hong Kong
1
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Netherlands Netherlands
809
Pakistan Pakistan
1
Poland Poland
1
Russia Russia
21
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
48220
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
12
United States United States
1600
Unknown Country Unknown Country
118

Downloads

China China
3
Germany Germany
1604
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
48287
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
505

Files

File Size Format Downloads
Документ.pdf 7,77 MB Adobe PDF 50407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.