Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2803
Title: Конструювання і дослідження математичних моделей. Онтодидактика поліноміальної апроксимації. Частина 3
Authors: Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords: конструювання
дослідження
математична модель
онтодидактика
конструирование
исследование
математическая модель
онтодидактика
constructing
research
mathematical model
ontodidaktika
Issue Year: 2009
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Літнарович Р.М.Конструювання і дослідження математичних моделей.Онтодидактика поліноміальної апроксимації . Частина 3 [Текст] / Р.М. Літнарович // МЕГУ. - 2009. - 32 с.
Abstract: В даній роботі розглядається новий підхід до подачі матеріалу по темі «Поліноміальна апроксимація», розробляються необхідні контролі і повна оцінка точності зрівноважених елементів, приводяться практичні результати по розробленому автором алгоритму в MS EXCEL. Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених ступеней факультету Кібернетики МЕГУ. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2803
В данной работе рассматривается новый подход к подаче материала по теме «Полиномиальная аппроксимация», разрабатываются необходимые контроли и полная оценка точности уравновешенных элементов, приводятся практические результаты по разработанному автором алгоритму в MS EXCEL. Для студентов, аспирантов и соискателей ученых степеней факультета Кибернетики, МЕГУ. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2803
In this work the new going is examined near the serve of material on the topic «Polinomial approximation», necessary controls and complete estimation of exactness are developed balanced elements, practical results over are brought on the algorithm developed an author in MS EXCEL. For students, graduate students and poshukuvachiv scientists of stupeney faculty of Cybernetics, IEGU. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2803
Description: За результатами педагогічного експерименту при дос-лідженні залежності якості здачі екзамену у бальній системі по шкалі EСST і числа студентів, які отримали той чи інший бал , будується математична модель у вигляді поліному третього степеня. Вихідними даними для проведення досліджень в даній роботі беруться результати педагогічного експерименту – екзаменаційні бали (Хі) і число студентів, які отримали той чи інший бал (Уі). За цими даними була побудована математична модель у вигляді поліному першого степеня способом айменших квадратів. Дана модель приймалась за істинну модель. В подальшому генеруються випадкові числа, знаходяться коефіцієнти пропорційності К і дані випадкові числа приводяться до середньої квадратичної похибки 0,5 бали, на яку міг помилитися викладач . Будуються спотворені моделі, які зрівноважуються по способу найменших квадратів. Дається оцінка точності елементів, зрівноважених процедурою способу найменших квадратів. Робляться узагальнюючі висновки.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2803
Type: Book
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other176
A13
Bulgaria1
Brazil3
Belarus3
Canada4
Switzerland1
China30
Germany15
Spain2
EU15
France24
Gabon1
United Kingdom24
Hungary2
Indonesia3
Iran1
Italy1
Japan1
Kenya1
South Korea5
Kuwait1
Latvia1
Morocco1
Macao2
Netherlands15
Pakistan1
Poland63
Romania12
Serbia1
Russia121
Sweden18
Turkey14
Ukraine179
United States171
Venezuela1
Vietnam1
Downloads
Other369
Belarus2
China4
Germany2
France4
South Korea2
Poland3
Russia1
Ukraine52
United States1
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.