Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2806
Title: Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни. Апроксимація поліномом першого степеня. Частина 4.
Authors: Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords: конструювання
дослідження
математична модель
базова дисципліна
поліном
першого степеня
конструирование
исследование
математическая модель
базовая дисциплина
полином
первого степеня
constructing
research
mathematical model
base discipline
polynom
first degree
Issue Year: 2009
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Літнарович Р.М. Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни. Апроксимація поліномом першого степеня. Частина 4 [Текст] / Р.М. Літнарович // МЕГУ. - 2009. - 43 с.
Abstract: На основі результатів педагогічного експерименту побудована математична модель залежності якості здачі екзамену у бальній системі по шкалі EСST (Х) і числа студентів, які отримали той чи інший бал (У) у вигляді поліному першого степеня по способу найменших квадратів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2806
На основе результатов педагогического эксперимента построена математическая модель зависимости качества сдачи экзамена в бальной системе по шкале EСST (Х) и числа студентов, которые получили тот или другой балл (У) в виде полинома первой степени по способу наименьших квадратов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2806
On the basis of results of pedagogical experiment the mathematical model of dependence of quality of handing over is built to examination in the ball system on the scale of EСST (X) and numbers of students which got a that or other mark (Y) in a kind the polynomial of the first degree on the method of leastsquares. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2806
Description: В даній роботі будується істинна модель, яка забезпечує можливість проведення широкомасштабних досліджень шляхом генерування середніх квадратичних похибок, з приведенням їх до заданих нормованих, побудови спотворених моделей, їх зрівноваження по способу найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів а, в поліному першого степеня апроксимуючої математичної моделі. Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Приміняємий в подальшому метод статистичних випробовувань Монте Карло дає можливість провести широкомасштабні дослідження і набрати велику статистику. Для студентів і аспірантів педагогічних вузів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2806
Type: Book
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other120
Belarus1
Canada1
China2
Germany13
France1
United Kingdom1
Iceland2
Italy1
Netherlands11
Poland16
Russia23
Turkey3
Ukraine56
United States42
Downloads
Other206
Belarus1
China2
Germany2
France1
Poland6
Russia2
Ukraine9
United States2
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.