Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2864
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Стимулювання розвитку вітчизняної економіки в умовах кризи з урахуванням екологічної компоненти
Authors Kubatko, Oleksandr Vasylovych
Keywords еколого-економічні моделі
податкові механізми
еколого-економічна ефективність
сталий розвиток
эколого-экономические модели
налоговые механизмы
эколого-экономическая эффективность
устойчивое развитие
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2864
Publisher Дніпропетровський національний університет
License
Citation Кубатко, О.В. Стимулювання розвитку вітчизняної економіки в умовах кризи з урахуванням екологічної компоненти [Текст]/ О.В. Кубатко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Випуск 252: в 6т. – том.III, 2009. – С. 727–739.
Abstract В даній роботі пропонується розгляд та удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, котрі працюють в кризових макроекономічних умовах. З урахуванням сучасної макроекономічної ситуації, в роботі рекомендуються та розраховуються відповідні податкові інструменти, направлені на стимулювання виробничих підприємств і одночасне зменшення рівня забруднення. Значна увага приділяється обґрунтуванню та впровадженню механізмів «зеленого кредитування», з метою стимулювання інноваційних природозберігаючих технологій, та підвищення ефективності вітчизняних підприємств. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2864
В данной работе предлагается рассмотрение и совершенствование механизмов повышения конкурентоспособности отечественных предприятий, работающих в кризисных макроэкономических условиях. С учетом современной макроэкономической ситуации, в работе рекомендуются и рассчитываются соответствующие налоговые инструменты, направленные на стимулирование производственных предприятий и одновременное уменьшение уровня загрязнения. Значительное внимание уделяется обоснованию и внедрению механизмов «зеленого кредитования», с целью стимулирования инновационных природосберегающих технологий, и повышение эффективности функционирования отечественных предприятий. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2864
The paper deals with improvement of current economic mechanisms to enhance the compatibility of Ukrainian enterprises. It is recommended in the current macroeconomic instability situation to use tax mechanisms to stimulate economic activities and reduce pollution in the country. Much of the attention is paid to the implementation of “green-crediting” mechanisms in order to stimulate innovative resource saving technologies and increase efficiency of Ukrainian enterprises When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2864
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
429
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
7
Russia Russia
27
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
2353
United States United States
37
Unknown Country Unknown Country
60

Downloads

Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
1
China China
5
France France
4
Germany Germany
430
Italy Italy
1
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
2352
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
378

Files

File Size Format Downloads
Kubatko.pdf 248,46 kB Adobe PDF 3177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.