Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2882
Title: Дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня
Authors: Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Hrytsyk, Oleksandr Borysovych
Keywords: токсичність
рівень
препарати
математична модель
токсичность
уровень
препараты
математическая модель
toxicness
level
preparations
mathematical model
Issue Year: 2008
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Літнарович, Р.М. Дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня [Текст] / Р.М. Літнарович, О.Б. Грицик // МЕГУ. - 2008. - 57с.
Abstract: На основі результатів дослідження токсичності бороцину побудована математична модель залежності дії величини дози внутрішлункового введення і виживаємості тварин у вигляді поліному першого степеня по способу найменших квадратів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2882
На основе результатов исследования токсичности бороцина построена математическая модель зависимости действия величины дозы внутрижелудочного введения и выживаемости животных в виде полинома первой степени по способу наименьших квадратов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2882
On the basis of results of research of toxicness of borocin the mathematical model of dependence of action of size of dose of intragastric introduction and survivability of animals is built as a polynomial of the first degree on the method of leastsquares. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2882
Description: В даній роботі приводиться теоретична база статистичної обробки результатів експерименту і розробляється методика оцінки точності на програмованих мікрокалькуляторах і персональних комп’ютерах. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів «а», «в», поліному першого степеня апроксимуючої математичної моделі. Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Для спеціалістів і науковців, які досліджують токсичність нових препаратів, студентів і аспірантів відповідного напрямку університетів
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2882
Type: Book
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other51
China4
Germany8
Netherlands5
Poland8
Russia23
Turkey17
Ukraine62
United States32
Downloads
Other305
Azerbaijan1
China6
Germany2
Algeria1
EU2
France1
Poland4
Russia1
Ukraine34
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Встановлення рівня токсичності препаратів.pdf474.29 kBAdobe PDF360Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.