Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29570
Title: Стратегія розвитку інвестиційного ринку: теоретичні засади та вітчизняні реалії
Authors: Kobushko, Ihor Mykolaiovych
Keywords: інвестиції
инвестиции
Issue Year: 2012
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Кобушко, І.М. Стратегія розвитку інвестиційного ринку: теоретичні засади та вітчизняні реалії [Текст]: монографія / І.М. Кобушко. - Суми: СумДУ, 2012. - 517 с.
Abstract: У монографії викладено теоретичні підходи до розвитку вітчизняного інвести-ційного ринку, представлено динаміку та структуру інвестиційного процесу в країні, проаналізовано основні тенденції та виявлено певні проблеми його розвитку. Досліджено та обґрунтовано структуру фінансового інструментарію участі бан-ків на інвестиційному ринку. Проведено дослідження основних чинників впливу на попит та пропозицію на вітчизняному інвестиційному ринку і побудовано авторську модель на основі використання економетричного інструментарію. Проведений моніто-ринг тенденції руху іноземних інвестицій та розраховані їх граничні значення. Розроб-лено теоретичні положення загальної методики визначення рівня відкритості інвести-ційного ринку та запропоновано науково-методичний підхід до моделювання рівноваги на інвестиційному ринку. Запропоновано модель кількісної оцінки рівня конкуренції на інвестиційному ринку України. Надано рекомендації щодо державного регулювання інвестиційного ринку. Запропоновані напрями оптимізації вітчизняного інвестиційного ринку для поступового переходу до моделі розвинених країн світу. Видання рекомендоване для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29570
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29570
ISBN: 978-966-657-408-7
Type: Monograph
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other94
Canada1
China6
Germany10
EU2
United Kingdom3
Ireland1
Italy1
Netherlands4
Russia17
Slovakia2
Turkey11
Ukraine104
United States55
Downloads
Other2666
Albania1
Canada1
China9
Czech Republic4
Germany7
Estonia1
Spain1
EU25
France124
United Kingdom6
Italy4
South Korea3
Kazakhstan1
Poland3
Romania2
Russia133
Ukraine2027
United States26


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kobyshko_Strategiya.pdf6 MBAdobe PDF5042Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.