Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29998
Title: Вплив дефіциту вітаміну Д на механізми розвитку ішемічної хвороби серця в поєднанні з метаболічним синдромом (огляд літератури)
Other Titles: Влияние дефицита витамина Д на механизмы развития ишемической болезни сердца в сочетании с метаболическим синдромом (обзор литературы)
The effect of low vitamin D status on the pathogenesis of coronary heart disease combined with the metabolic syndrome (literature rewiev)
Authors: Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Hordina, Maryna Andriivna
Keywords: вітамін Д
метаболічний синдром
ішемічна хвороба серця
інсулінорезистентність
субклінічне запалення
витамин Д
метаболический синдром
ишемическая болезнь сердца
инсулинорезистентность
субклиническое воспаление
vitamin D
metabolic syndrome
coronary heart disease
insulin resistance
subclinical inflammation
Issue Year: 2012
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Орловський, В.Ф. Вплив дефіциту вітаміну Д на механізми розвитку ішемічної хвороби серця в поєднанні з метаболічним синдромом (огляд літератури) [Текст] / В.Ф. Орловський, М.А. Гордіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — № 2. — С. 99-109.
Abstract: Метаболічний синдром (МС) асоційований із дисфункцією жирової тканини та є основним фактором ризику розвитку інсулінорезистентності (ІР), атеросклерозу та цукрового діабету 2-го типу (ЦД 2-го типу). Хронічне субклінічне запалення є зв’язуючою ланкою між ожирінням, ІР та розвитком серцево-судинних захворювань (ССЗ). Результати досліджень останніх років свідчать про те, що дефіцит вітаміну Д може відігравати роль у патогенезі ССЗ. Встановлено, що недостатність вітаміну Д пов’язана з артеріальною гіпертензією (АГ), інфарктом міокарда (ІМ), а також іншими ССЗ, такими, як, застійна серцева недостатність (СН), захворювання периферичних судин, атеросклероз, ендотеліальна дисфункція та ЦД. Експериментальні дані доводять, що дефіцит вітаміну Д підвищує ІР і знижує секрецію інсуліну. З іншого боку, препарати вітаміну Д відновлюють секрецію інсуліну і знижують ІР. Метаболіти вітаміну Д відіграють важливу роль у підвищенні чутливості периферичних тканин до інсуліну. Крім того, встановлено, що існує негативний кореляційний зв’язок між концентрацією прозапальних цитокінів та вмістом гідроксивітаміну Д у плазмі крові. У даному огляді обговорюються поширеність дефіциту вітаміну Д у світі та дані про зв’язок гіповітамінозу Д із ССЗ та МС. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29998
Метаболический синдром (МС) ассоциирован с дисфункцией жировой ткани и является основным фактором риска развития инсулинорезистентности (ИР), атеросклероза и сахарного диабета 2-го типа (СД 2-го типа). Хроническое субклиническое воспаление является связующим звеном между ожирением, ИР и развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Результаты исследований последних лет указывают на то, что дефицит витамина Д может играть роль в патогенезе ССЗ. Недостаточность витамина Д связана с артериальной гипертензией (АГ), инфарктом миокарда (ИМ), а также другими ССЗ, такими, как, застойная сердечная недостаточность СН), заболевания периферических сосудов, атеросклероз, эндотелиальная дисфункция и СД. Экспериментальные данные доказывают, что дефицит витамина Д повышает ИР и снижает секрецию инсулина. С другой стороны, добавки витамина Д восстанавливают секрецию инсулина и снижают ИР. Метаболиты витамина Д играют важную роль в повышении чувствительности периферических тканей к инсулину. Кроме того, существует отрицательная корреляционная связь между концентрацией провоспалительных цитокинов и содержанием гидроксивитамина Д в плазме крови. В данном обзоре обсуждается распространенность дефицита витамина Д в мире и данные о связи между гиповитаминозом Д с ССЗ и МС. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29998
Present article includes the review of the modern literature data about the prevalence of vitamin D deficiency in the world and evidence on the relationship between low vitamin D status with CVD and metabolic syndrome. Recent studies indicate that vitamin D deficiency is associated with hypertension, coronary heart disease, myocardial infarction, congestive heart failure, peripheral vascular disease, atherosclerosis, endothelial dysfunction and diabetes. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29998
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29998
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Медицина (2007-2013)

Views
Other169
Azerbaijan1
Canada2
China6
Czech Republic1
Germany9
Spain4
France1
United Kingdom5
Italy1
Netherlands4
Portugal1
Romania1
Russia29
Turkey14
Ukraine72
United States62
Downloads
Other316
China2
Czech Republic1
Germany8
Estonia1
EU2
France1
Russia10
Ukraine72
United States1
Uzbekistan1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Orlovskyy_Hordina.pdf184.94 kBAdobe PDF415Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.