Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3001
Title: Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни. Апроксимація поліномом першого ступеня
Authors: Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords: якість засвоєння
базова дисципліна
педагогічний експеримент
математична модель
качество усвоения
базовая дисциплина
педагогический эксперимент
математическая модель
mastering quality
base discipline
pedagogical experiment
mathematical model
Issue Year: 2009
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Літнарович Р.М. Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни. Апроксимація поліномом першого ступеня: МЕГУ, Рівне, 2009. - 32 с.
Abstract: На основі результатів педагогічного експерименту побудована математична модель залежності якості здачі екзамену у бальній системі по шкалі EСST (Х) і числа студентів, які отримали той чи інший бал (У) у вигляді поліному першого степеня по способу найменших квадратів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3001
На основе результатов педагогического эксперимента построена математическая модель зависимости качества сдачи экзамена в бальной системе по шкале ECST (Х) и числа студентов, которые получили тот или другой балл (У) в виде полинома первой степени по способу наименьших квадратов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3001
On the basis of results of pedagogical experiment the mathematical model of dependence of quality of handing over is built to examination in the ball system on the scale of EСST (X) and numbers of students which got a that or other mark (Y) in a kind the polynomial of the first degree on the method of leastsquares. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3001
Description: В даній роботі будується істинна модель, яка забезпечує можливість проведення широкомасштабних досліджень шляхом генерування середніх квадратичних похибок, з приведенням їх до заданих нормованих, побудови спотворених моделей, їх зрівноваження по способу найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів а, в поліному першого степеня апроксимуючої математичної моделі. Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Приміняємий в подальшому метод статистичних випробовувань Монте Карло дає можливість провести широкомасштабні дослідження і набрати велику статистику. Для студентів і аспірантів педагогічних вузів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3001
ISSN: УДК 519.876.5
Type: Brochure
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other94
China4
Germany30
France3
United Kingdom3
Iran2
Italy4
Netherlands25
Romania1
Russia23
Turkey3
Ukraine51
United States57
Downloads
Other278
China4
Germany2
France3
Russia3
Ukraine11
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Літнарович Істинна модель якості дисципліни.pdf598.12 kBAdobe PDF302Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.