Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3039
Title: Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло. Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППС О51
Authors: Androshchuk, Liudmyla Mykolaivna
Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords: ситуативна тривожність
характеристики пам`яті
математична модель
метод Монте Карло
ситуативная тревожность
характеристики памяти
математическая модель
метод Монте Карло
situation anxiety
descriptions of memory
mathematical model
method of Monte of Karlo
Issue Year: 2006
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Андрощук Л.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло. Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППС О51 – 1.Науковий керівник Р.М.Літнарович.МЕГУ, Рівне, 2006, -37 с.
Abstract: На основі результатів психологічного експерименту побудована математична модель залежності ситуативної тривожності на характеристики пам`яті у вигляді поліному першого степеня за способом найменших квадратів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3039
На основе результатов психологического эксперимента построена математическая модель зависимости ситуативной тревожности на характеристики памяти в виде полинома первой степени по способу наименьших квадратов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3039
On the basis of results of psychological experiment the mathematical model of dependence of situation anxiety is built on descriptions of memory as a polynomial of the first degree on the method of leastsquares. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3039
Description: В даній роботі генеруються середні квадратичні похибки, які приводяться до заданих нормованих, будується спотворена модель, зрівноважується по способу найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів а, в, поліному першого степеня апроксимуючої математичної моделі. Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Примінений метод статистичних випробовувань Монте Карло дав можливість провести широкомасштабні дослідження і набрати велику статистику. Для студентів і аспірантів педагогічних вузів
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3039
Type: Brochure
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other108
China3
Germany24
United Kingdom1
Iran1
Italy2
South Korea1
Netherlands21
Poland11
Romania1
Russia17
Turkey3
Ukraine59
United States45
Downloads
Other230
Belarus1
China3
Germany2
Kazakhstan2
Poland4
Russia1
Ukraine2
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Дослідження ситуативної тривожності поліномом 1 степеня.pdf602.06 kBAdobe PDF247Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.