Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30432
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні
Authors Aleksandrov, Vadym Trofymovych
Keywords управління якістю освіти
оправление качеством образования
якість освіти
качество образования
quality education
державні механізми забезпечення якості освіти
государственные механизмы обеспечения качества образования
government mechanisms to ensure quality of education
неперервна освіта
непрерывное образование
continuous education
дошкільна освіта
дошкольное образование
preschool education
середня освіта
среднее образование
secondary education
вища освіта
высшее образование
higher education
автоматизація освіти
автоматизация образования
education automation
автоматизовані системи навчання
автоматизированные системы обучения
automated training system
автоматизоване робоче місце учня
автоматизированное рабочее место ученика
automated workstation student
автоматизоване робоче місце вчителя
автоматизированное рабочее место учителя
automated teacher workstation
пам'ять і навчання
память и обучение
memory and learning
мозок і навчання
мозг и обучение
the brain and learning
Type Monograph
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30432
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Александров, В.Т. Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні [Текст]: монографія / В.Т. Александров. - Суми: СумДУ, 2012. - 366 с.
Abstract У монографії викладено результати досліджень якості освіти, науково-теоретичного обґрунтування та практичного впровадження рекомендацій, пропозицій і розробок щодо створення в Україні сучасної системи державного управління якістю неперервної освіти. Систематизовано та обґрунтовано методи дослідження механізмів управління якістю всіх рівнів неперервної освіти в Україні. Виявлено проблеми державних механізмів управління якістю неперервної освіти та запропоновано шляхи їх вирішення як на центральному, так і на регіональному рівні управління. На основі досліджень, розробок та узагальнення роботи людського мозку; механізмів пам’яті; надсучасних систем представлення знань; моделей та методів контролю знань; педагогічних, андрагогічних та дидактичних методів і процедур сучасного навчання; автоматизованих навчально-атестаційних та інформаційно-довідкових систем, автоматизованих робочих місць (учня, студента, вчителя-викладача, фахівця, керівника та адміністратора); систем дистанційної освіти; інтегрованих навчально-атестаційних комплексів та їх мережі даються рекомендації щодо удосконалення та впровадження сучасних державних механізмів управління якістю неперервної освіти в Україні. Розкрито теоретичні та практичні питання проектування, розроблення й упровадження мережі взаємозв’язаних інтегрованих навчально-атестаційних комплексів, які забезпечують якісне неперервне навчання та атестацію в дошкільних (зокрема у системі підготовки до школи), загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також інститутах післядипломної освіти, закладах підвищення кваліфікації державних службовців, на підприємствах і в установах вищого корпоративного управління (міністерствах, державних комітетах, фінансових інститутах та ін.). Матеріали монографії заслуговують на увагу державних службовців, фахівців та керівників центральних і регіональних органів управління освітою, педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, студентів та ін. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30432
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Canada Canada
1
China China
12
EU EU
1
France France
5
Germany Germany
11
Italy Italy
3
Russia Russia
36
Slovakia Slovakia
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
3774
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
41
Unknown Country Unknown Country
150

Downloads

A1 A1
1
Belarus Belarus
1
China China
12
Cyprus Cyprus
1
Czech Republic Czech Republic
1
EU EU
26
France France
366
Germany Germany
365
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
10
Norway Norway
2
Poland Poland
1
Russia Russia
160
Serbia Serbia
1
Ukraine Ukraine
3779
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
16
Unknown Country Unknown Country
2554
Venezuela Venezuela
1

Files

File Size Format Downloads
Aleksandrov_yakist_osviti.docx 2,61 MB Microsoft Word XML 7302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.