Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30480
Title: Біологічна хімія. Практичні заняття
Authors: Primova, Liudmyla Oleksandrivna
Hrebenyk, Liudmyla Ivanivna
Vysotskyi, Ihor Yuriiovych 
Keywords: біологічна хімія
биологическая химия
Issue Year: 2013
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Прімова, Л.О. Біологічна хімія. Практичні заняття [Текст] : навч.-метод. посіб.: у 2-х ч. Ч.2 / Л.О. Прімова, Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький. - Суми: СумДУ, 2013. - 255 с. + Гриф МОН
Abstract: Посібник вміщує матеріали для підготовки студентів до практичних занять із біохімії, лабораторний практикум, який поєднує сучасні біохімічні методи досліджень, алгоритм виконання кожної роботи, тестові контрольні запитання з еталонами відповідей, короткі методичні вказівки до роботи студентів на занятті, технологічні карти занять та граф логічної структури теми, залікові питання до модуля, довідкову інформацію, список рекомендованої літератури. Посібник укладений відповідно до чинної програми з біохімії, відповідає вимогам державних стандартів вищої медичної освіти та принципам Болонського процесу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30480
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30480
ISBN: 978-966-657-464-3
Type: Schoolbook
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other101
United Arab Emirates1
China7
Czech Republic1
Germany25
Denmark1
EU2
France3
United Kingdom7
Japan1
Netherlands2
Pakistan1
Russia13
Turkey17
Ukraine54
United States43
Downloads
Other1532
A11
China2
Germany5
Denmark1
EU6
France20
United Kingdom1
Italy2
Netherlands1
Romania1
Russia35
Ukraine445
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Biologichna_himija2.doc1.8 MBMicrosoft Word2057Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.