Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30532
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Шляхи вербалізації категорії негації в англійській мові
Authors Гема, Маргарита
Гема, Маргарита
Gema, Margarita
Shvachko, Svitlana Oleksiivna  
Keywords категорія негації
категория негации
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30532
Publisher Горлівський інститут іноземних мов
License
Citation Гема, М. Шляхи вербалізації категорії негації в англійській мові / М.Гема, С.О.Швачко // Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали ІV Всецкраїнської науково-практичної конференції (14 березня 2013 р.). - Горловка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ "ДДПУ", 2013. - С.42-45.
Abstract Негацію зараховують до мовних універсалій, бо дана категорія наявна на всіх етапах розвитку мов, на кожному з яких вона представлена системою відповідних експлікаторів заперечного значення. Феномен негації в тому, що її специфічних ознак достатньо для того, щоб визнати її і прагматичною, і семантичною, і морфо-синтаксичною категорією.Негація реалізується різними способами: експліцитно, за допомогою спеціалізованих морфологічних маркерів вираження заперечення, імпліцитно-вербально, в складі неспеціалізованих для вираження заперечення лексичних одиниць, пресупозитивно, а також невербально, через відповідну жестикуляцію, міміку, візуальний контакт, моторику голови й тіла, паралінгвальні засоби. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30532
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ІФСК)

Views

Canada Canada
4
China China
6
Czechia Czechia
2
EU EU
2
France France
3
Germany Germany
150175
Greece Greece
44804
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Hungary Hungary
2
Ireland Ireland
84417442
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5
Russia Russia
128986
Singapore Singapore
552510354
Togo Togo
1
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
42795
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
1169477254
United States United States
-1286489843
Unknown Country Unknown Country
584738704

Downloads

China China
2
Czechia Czechia
1
France France
1169477261
Germany Germany
3
India India
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
401076473
Norway Norway
2
Russia Russia
5
Ukraine Ukraine
552510409
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
552510357
Unknown Country Unknown Country
286

Files

File Size Format Downloads
gema shvachko.pdf 118,92 kB Adobe PDF -1619392492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.