Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30562
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні
Authors Zaloha, Viliam Oleksandrovych  
Гончаров, Володимир Дмитрович
Гончаров, Владимир Дмитриевич
Honcharov, Volodymyr Dmytrovych
Zaloha, Olha Oleksandrivna
Keywords інструментальні матеріали
инструментальные материалы
машинобудування
машиностроение
Type Schoolbook
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30562
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Залога, В.О. Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні [Текст]: навч. посіб. / В.О. Залога, В.Д. Гончаров, О.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2013. - 371 с. - Гриф МОН
Abstract Наведена інформація про інструментальні матеріали (вимоги, що ставляться до них; класифікація як за їх властивостями, так і за групами застосування (за ISO); їх структура (кристалічна будова), способи отримання та експлуатаційні показники в кожній групі та ін.). У посібнику наведені рекомендації щодо вибору різних інструментальних матеріалів залежно від способу та умов оброблення різанням і розглянуті тенденції їх удосконалення, в т. ч. шляхом застосування зносостійких покриттів; питання для самоперевірки (у кожному розділі), а також наведені методичні вказівки з вивчення теми «Інструментальні матеріали» і типові тести для самоперевірки і модульного контролю знань. Навчальний посібник може бути використаний під час вивчення теми «Інструментальні матеріали» з дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство», «Матеріалознавство у машинобудуванні», «Теорія різання» та ін. студентами всіх спеціальностей, які навчаються за напрямами «Машинобудування» та «Інженерна механіка», і може бути корисний студентам машинобудівних спеціальностей старших курсів під час курсового та дипломного проектувань. Методичною і довідковою інформацією, наведеною у посібнику, можуть користуватися й інженерно-технічні працівники у процесі вирішення конкретних виробничих завдань. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30562
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

China China
2
Czechia Czechia
1
EU EU
6
Finland Finland
1
France France
4
Germany Germany
10
Greece Greece
1441389
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2
New Zealand New Zealand
1
Norway Norway
1
Russia Russia
50
Slovakia Slovakia
10523
Spain Spain
1
Turkey Turkey
8
Ukraine Ukraine
28849790
United Kingdom United Kingdom
290393
United States United States
13553575
Unknown Country Unknown Country
246

Downloads

Brazil Brazil
1
France France
6
Germany Germany
7
Russia Russia
13553574
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
13553571
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3356097
Unknown Country Unknown Country
175

Files

File Size Format Downloads
Zaloga_mashinobuduvannja.doc 70,87 MB Microsoft Word 30463433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.