Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3092
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування пріоритетних напрямків ресурсозбереження у регіонах України
Authors Sotnyk, Iryna Mykolaivna  
Keywords ресурсозбереження України
ресурсосбережения Украины
resource Ukraine
Type Article
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3092
Publisher "ВТД "Університетська книга"
License
Citation Сотник, І.М. Формування пріоритетних напрямків ресурсозбереження у регіонах України [Текст] / І.М. Сотник // Механізм регулювання економіки. — 2008. — №2. — С. 103-109.
Abstract У статті виконано систематизацію регіонів України відповідно до спільних тенденцій і про-блем ресурсовикористання. На цій основі сформовані загальні і специфічні напрямки ресурсозбе-реження, що дозволяє більш обґрунтовано підійти до управління ресурсозберігаючими процесами в регіонах для здійснення переходу України до стійкого розвитку. // Русск. версия: В статье выполнена систематизация регионов Украины в соответствии с общими тенденциями и проблемами ресурсопользования. На этой основе сформированы общие и специфические направле-ния ресурсосбережения, что позволяет более обоснованно подойти к управлению ресурсосберегаю-щими процессами в регионах для осуществления перехода Украины к устойчивому развитию. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3092
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

China China
4
France France
1
Germany Germany
521
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
7
Russia Russia
23
Turkey Turkey
18
Ukraine Ukraine
774
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
18
Unknown Country Unknown Country
99

Downloads

France France
6
Germany Germany
522
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Russia Russia
6
Ukraine Ukraine
1468
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
504

Files

File Size Format Downloads
2.2_сотник.doc 129,5 kB Microsoft Word 2512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.