Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30952
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Можливості формування індивідуальних стратегій самонавчання іншомовному спілкуванню у процесі викладання російської мови як іноземної
Authors Kyselova, Hanna Ivanivna
Ашурова, С.
Сеидов, Т.
Keywords самонавчання
самообучение
self-education
іноземна мова
иностранный язык
foreign language
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30952
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кисельова, Г.І. Можливості формування індивідуальних стратегій самонавчання іншомовному спілкуванню у процесі викладання російської мови як іноземної [Текст] / Г.І. Кисельова, С. Ашурова, Т. Сеидов // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2013. — Ч.2. — С. 22-23.
Abstract Практична мета навчання іноземної мови, крім формування мовленнєвих іншомовних навичок та умінь, повинна передбачати оволодіння спеціальними навчальними стратегіями, які становлять основу індивідуального позитивного стилю учіння, усвідомленого володіння засобами та прийомами самостійної навчальної діяльності. Індивідуальний стиль учіння – здатність суб’єкта керувати своїми природними можливостями, розвивати і використовувати їх для розв’язання навчальних завдань оптимальними для даної особистості когнітивними шляхами [1, 16] – є особистою стратегією мислення і поведінки, яка реалізується в інтелектуальній діяльності. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30952
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
3
Germany Germany
14
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3
Russia Russia
192
Slovakia Slovakia
3
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
3508
United Kingdom United Kingdom
15375
United States United States
61473
Unknown Country Unknown Country
95

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2493
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
37
Unknown Country Unknown Country
103

Files

File Size Format Downloads
Kyselova_samonavchannya.pdf 177,88 kB Adobe PDF 2640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.