Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3125
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Народногосподарський фінансово-інноваційний „конвеєр” чинників сталого розвитку та екологізації: підсумки аналізу світового та вітчизняного досвіду
Authors Boronos, Volodymyr Mykolaiovych
Ivanenko, Anatolii Pavlovych
Keywords сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainability
екологізація
экологизация
ecologization
екологізація економічного механізму
экологизация экономического механизма
greening of the economic mechanism
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3125
Publisher "ВТД "Університетська книга"
License
Citation Боронос, В.М. Народногосподарський фінансово-інноваційний "конвеєр" чинників сталого розвитку та екологізації: підсумки аналізу світового та вітчизняного досвіду [Текст] / В.М. Боронос, А.П. Іваненко // Механізм регулювання економіки. — 2007. — №2. — С.11-26.
Abstract У даній роботі на основі комплексного порівняльного аналізу досягнень у розбудові на базі НТП "сталого розвитку-зростання" в найрозвиненіших та в слаборозвинених країнах, зокрема в Україні, синтезовано концепцію генераційного ядра "сталого розвитку" – "народногосподарського фінансово-інноваційного конвеєра чинників сталого розвитку та екологізації". Застосування цієї концепції в управлінні економікою України сприятиме покращанню розбудови в ній "сталого зростання". // Русск. версия: В данной статье на основе комплексного сравнительного анализа достижений в строительстве на базе НТП "устойчивого развития-роста" в наиболее развитых и в слаборазвитых странах, в т.ч. в Украине, синтезирована концепция генерационного ядра "устойчивого развития" – "народнохозяйственного финансово-инновационного конвейера факторов устойчивого развития и экологизации". Применение этой концепции в управлении экономикой Украины будет содействовать улучшению строительства в ней "устойчивого роста". При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3125
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

China China
4
France France
2
Germany Germany
506
Iceland Iceland
1
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
8
Russia Russia
35
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
2841
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
8
United States United States
46
Unknown Country Unknown Country
77

Downloads

Czech Republic Czech Republic
1
France France
7
Germany Germany
507
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
2842
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
326

Files

File Size Format Downloads
1.1_боронос_иваненко.doc 194 kB Microsoft Word 3687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.