Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3125
Title: Народногосподарський фінансово-інноваційний „конвеєр” чинників сталого розвитку та екологізації: підсумки аналізу світового та вітчизняного досвіду
Authors: Boronos, Volodymyr Mykolaiovych
Ivanenko, Anatolii Pavlovych
Keywords: сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainability
екологізація
экологизация
ecologization
екологізація економічного механізму
экологизация экономического механизма
greening of the economic mechanism
Issue Year: 2007
Publisher: "ВТД "Університетська книга"
Citation: Боронос, В.М. Народногосподарський фінансово-інноваційний "конвеєр" чинників сталого розвитку та екологізації: підсумки аналізу світового та вітчизняного досвіду [Текст] / В.М. Боронос, А.П. Іваненко // Механізм регулювання економіки. — 2007. — №2. — С.11-26.
Abstract: У даній роботі на основі комплексного порівняльного аналізу досягнень у розбудові на базі НТП "сталого розвитку-зростання" в найрозвиненіших та в слаборозвинених країнах, зокрема в Україні, синтезовано концепцію генераційного ядра "сталого розвитку" – "народногосподарського фінансово-інноваційного конвеєра чинників сталого розвитку та екологізації". Застосування цієї концепції в управлінні економікою України сприятиме покращанню розбудови в ній "сталого зростання". // Русск. версия: В данной статье на основе комплексного сравнительного анализа достижений в строительстве на базе НТП "устойчивого развития-роста" в наиболее развитых и в слаборазвитых странах, в т.ч. в Украине, синтезирована концепция генерационного ядра "устойчивого развития" – "народнохозяйственного финансово-инновационного конвейера факторов устойчивого развития и экологизации". Применение этой концепции в управлении экономикой Украины будет содействовать улучшению строительства в ней "устойчивого роста". При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3125
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3125
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other74
United Arab Emirates1
China4
Germany9
France2
United Kingdom8
Iran1
Iceland1
Netherlands8
Russia35
Turkey5
Ukraine59
United States46
Downloads
Other303
Czech Republic1
Germany2
France7
Russia2
Ukraine91
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
1.1_боронос_иваненко.doc194 kBMicrosoft Word408Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.