Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31287
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ринок праці як фактор впливу на якість освіти
Authors Biatova, Nataliia Oleksandrivna
Пекний, М.Ю.
Keywords ринок праці
рынок труда
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31287
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пекний, М.Ю. Ринок праці як фактор впливу на якість освіти [Текст] / М.Ю. Пекний, Н.О. Бятова; кер. В.О. Залога // Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково- технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 23-26 квітня 2013 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: СумДУ, 2013. - Ч.1. - С. 72.
Abstract Метою даної роботи є дослідження одного із впливових факторів, що відноситься до зовнішнього середовища, - ринку праці, основними суб'єктами якого є наймачі (роботодавці) і найманці (працівники). У даному випадку під ринком праці будемо розуміти соціально-економічні відносини між випускниками відповідних інженерних спеціальностей ВНЗ і промисловими підприємствами. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31287
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

France France
1
Germany Germany
7
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Romania Romania
1
Russia Russia
13
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
28
Ukraine Ukraine
894
United Kingdom United Kingdom
4047
United States United States
9091
Unknown Country Unknown Country
50

Downloads

China China
4
Czechia Czechia
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
519
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1019
Unknown Country Unknown Country
97

Files

File Size Format Downloads
Pekny_Byatova_Rynok_pratsi.pdf 212,69 kB Adobe PDF 1646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.