Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31488
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Критерії вибору енергозберігаючих заходів з урахуванням вартості життєвого циклу системи опалення будівель
Authors Sotnyk, Mykola Ivanovych  
Тітаренко, А.В.
Keywords енергозбереження
энергосбережение
energy saving
системи теплопостачання
системы теплоснабжения
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31488
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сотник, М.І. Критерії вибору енергозберігаючих заходів з урахуванням вартості життєвого циклу системи опалення будівель [Текст] / М.І. Сотник, А.В. Тітаренко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково- технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 23-26 квітня 2013 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2013. - Ч.2. - С. 114-115.
Abstract Сьогодні постає проблема, яка пов’язана з підвищенням вартості комунальних послуг, у яких найбільшу частку займає плата щодо теплозабезпечення будівель. Причиною цього є щорічне збільшення ціни за природний газ, що транспортується з Росії. Системи опалення, запроектовані та змонтовані в минулі роки, мають цілу низку недоліків, які в тій чи іншій мірі проявляються під час експлуатації і цих систем, і теплових мереж. Найбільш широко розповсюджені сьогодні системи центрального опалення є погано керованими, надзвичайно енергоємними та інертними. Тому питання щодо пошуку шляхів енергозбереження на даному етапі розвитку нашої держави є однією з найважливіших економічних та екологічних проблем. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31488
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

EU EU
1
France France
1
Germany Germany
7
Russia Russia
10
Turkey Turkey
22
Ukraine Ukraine
289
United Kingdom United Kingdom
14
United States United States
11
Unknown Country Unknown Country
61

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
24
Unknown Country Unknown Country
94

Files

File Size Format Downloads
Sotnyk.pdf 141,72 kB Adobe PDF 124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.