Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31589
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Впровадження наскрізних технологій проектування та підготовки виробництва на підприємствах хімічного, нафтового машинобудування
Authors Marenok, Vitalii Mykhailovych
Keywords модернізація виробництва
модернизация производства
хімічне машинобудування
химическое машиностроение
chemical engineering
нафтове машинобудування
нефтяное машиностроение
petroleum engineering
технології проектування
технологии проектирования
design technology
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31589
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Маренок, В.М. Впровадження наскрізних технологій проектування та підготовки виробництва на підприємствах хімічного, нафтового машинобудування [Текст] / В.М. Маренок // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 23-26 квітня 2013 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2013. - Ч.2. - С. 157.
Abstract Хімічне та нафтове машинобудування є доволі консервативною галуззю народного господарства. Такий стан речей продиктований як специфікою обладнання що використовується у хімічній та нафтопереробній галузі, та менш жорстка конкуренція між такими підприємствами ніж у інших машинобудівних галузях. Але постійний розвиток сучасних методик розробки, проектування, розрахунку, підготовки виробництва та безпосередньо самого виробництва відкриває значні можливості перед підприємствами хімічного та нафтового машинобудування для впровадження нових конструктивних рішень або реалізації тих рішень, що були раніше нездійсненними або економічно недоцільними. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31589
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

China China
19
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
11
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
24
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
1
Turkey Turkey
29
Ukraine Ukraine
1328
United Kingdom United Kingdom
6
United States United States
21
Unknown Country Unknown Country
100

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
677
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
87

Files

File Size Format Downloads
Marenok.pdf 119,37 kB Adobe PDF 771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.