Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3160
Title: Будова і робота світловіддалеміра СТ 5
Authors: Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Мардієва, Людмила Петрівна
Yarosh, Yurii Volodymyrovych
Якунін, Олександр Володимирович
Титаренко, Юрій Володимирович
Матюшкін, Кирил Володимирович
Мардиева, Людмила Петровна
Якунин, Александр Владимирович
Titarenko, Yurii Volodymyrovych
Матюшкин, Кирил Владимирович
Mardiieva, Liudmyla Petrivna
Yakunin, Oleksandr Volodymyrovych
Tytarenko, Yurii Volodymyrovych
Matiushkin, Kyryl Volodymyrovych
Keywords: імпульсно-фазовий
світловіддалемір
напівпровідниковий лазер
будова і робота
импульсно-фазовый
светодальномер
полупроводниковый
устройство и работа
pulsewise-phase
light range-finder
semiconductor
device and work
Issue Year: 2000
Publisher: Чернігівський державний інститут економіки і управління
Citation: Літнарович Р. М., Мардієва Л. П. Ярош Ю. В., Якунін О. В., Титаренко Ю. В., Матюшкін К.В. Будова і робота світловіддалеміра СТ 5. Навчальний практикум по курсу “Електронні геодезичні прилади”. Чернігів, ЧДІЕіУ, 2000, 38с.
Abstract: В навчальному практикумі викладена будова імпульсно-фазового світловіддалеміра СТ 5 “БЛЕСК” у якому використаний напівпровідниковий лазер замість світлодіода. Розглянута методика польових вивірок і робота. Приведений раціональний спосіб вивірки циліндричного рівня. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за напрямком “Геодезія, картографія і землевпорядкування”. Табл. 4, іл. 19. Бібліограф: 9 назв При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3160
В учебном практикуме изложено строение импульсно-фазового светодальномера СТ 5 “БЛЕСК” в котором использован полупроводниковый лазер вместо светодиода. Рассмотрена методика полевых поверок и работа. Приведен рациональный способ поверок цилиндрического уровня. Для студентов высших учебных заведений , которые обучаются за направлением “Геодезия, картография и землеустройство”. Таблиц 4, ил. 19. Библиограф: 9 названий При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3160
In educational practical work the structure of pulsewise-phase light range-finder ST is expounded 5 “BLESK” in which a semiconductor laser is utillized in place of light-emitting diode. The method of the field reconciling and robot is considered. The rational method of reconciling of cylinder level is resulted. For the students of higher establishments educations, which study after direction “Geodesy, cartography and organization of the the use of land”. Tablet. 4, il. 19. Bibliographer: 9 names When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3160
Description: Досконале володіння геодезичними приладами, знання методів їх юстування та підвищення вимірних якостей, а також, їх дослідження, дає можливість на належному рівні вирішувати інженерно-технічні завдання, які стоять перед землевпорядниками.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3160
Type: Learning Object
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other385
A11
Belarus2
Canada1
China12
Czech Republic6
Germany13
EU31
France7
United Kingdom1
Iran1
Iceland4
Italy2
Kazakhstan2
Netherlands14
Norway2
Poland7
Romania1
Russia82
Slovakia2
Turkey22
Ukraine804
United States108
Downloads
Other3881
A11
Australia1
China6
Czech Republic7
Germany29
EU20
France9
United Kingdom9
Hungary1
Japan1
Luxembourg1
Netherlands2
Norway15
Poland1
Romania1
Russia109
Singapore4
Turkey1
Ukraine1436
United States57


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Навчальний практикум СТ5.pdf1.05 MBAdobe PDF5592Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.