Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31645
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Перспективи розвитку альтернативних джерел енергії
Authors Andriienko, Nina Ihorivna
Олтушевська, Т.
Keywords альтернативні джерела енергії
альтернативные источники энергии
Alternative Energy Sources
енергозбереження
энергосбережение
energy saving
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31645
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Олтушевська, Т. Перспективи розвитку альтернативних джерел енергії [Текст] / Т. Олтушевська, Н.І. Андрієнко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 23-26 квітня 2013 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2013. - Ч.2. - С. 201.
Abstract Сьогодні політика енергозбереження є пріоритетним напрямом розвитку систем енерго- і теплопостачання. Відповідно до Національної енергетичної програми України до 2010 р. потреба в паливних ресурсах складала 273 млн. т у.п./рік. На сьогодні країна задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок власного видобутку менш ніж на 50%, а залишок становить імпорт. Постійне скорочення світових запасів викопних палив і як наслідок постійне подорожчання перетворює енергозбереження в одну з найважливіших загальнодержавних проблем. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31645
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
4
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
9
Spain Spain
1
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
284
United Kingdom United Kingdom
13
United States United States
15
Unknown Country Unknown Country
81

Downloads

China China
2
EU EU
4
France France
1
Germany Germany
2
Russia Russia
11
Ukraine Ukraine
152
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
229

Files

File Size Format Downloads
Oltushevska.pdf 123,94 kB Adobe PDF 402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.