Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31849
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження стійкості стрижня методом Релея-Рітца
Authors Zhyhylii, Dmytro Oleksiiovych
Заїкіна, М.Л.
Keywords метод Релея-Рітца
метод Рэлея-Ритца
Rayleigh-Ritz method
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31849
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Заїкіна, М.Л. Дослідження стійкості стрижня методом Релея-Рітца [Текст] / М.Л. Заїкіна, Д.А. Жигилій // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 23-26 квітня 2013 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2013. - Ч.1. - С. 178-179.
Abstract Зазвичай задачі на стійкість при повздовжньому стисканні стержнів вирішуються інтегруванням диференційних рівнянь, а також за допомогою засобів, на основі аналогій диференційних рівнянь. Якщо точне інтегрування диференційних рівнянь ускладнене, можна інтегрувати їх з наближенням. Визначимо функцію (інтеграл рівняння), яка буде задовольняти граничним умовам і мінімізувати потенційну енергію, скориставшись методом Релея-Рітца. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31849
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

France France
2
Germany Germany
7
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
23
Turkey Turkey
7
Ukraine Ukraine
619
United Kingdom United Kingdom
7
United States United States
25
Unknown Country Unknown Country
74

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
618
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
78

Files

File Size Format Downloads
Zajikina.pdf 182,6 kB Adobe PDF 702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.