Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32190
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зв'язок Ser37Ala поліморфізму гена кісткового морфогенетичного протеїну-2 з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском
Authors Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Забіяка, І.М.
Keywords поліморфізм
полиморфизм
polymorphism
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32190
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гарбузова, В.Ю. Зв'язок Ser37Ala поліморфізму гена кісткового морфогенетичного протеїну-2 з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском [Текст] / В.Ю. Гарбузова, І.М. Забіяка // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 111.
Abstract Лише при аналізі частоти осіб із нормальним та підвищеним артеріальним тиском серед носіїв різних генотипів (гомозигот за основним алелем, гетерозигот і гомозигот за мінорним алелем) у контрольній групі та групі з ІАТІ виявлено статистично значиму залежність між рівнем АТ і ймовірністю розвитку ІАТІ у носіїв Ser/Ser генотипу. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32190
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
8
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
10
Spain Spain
1
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
548
United Kingdom United Kingdom
2598
United States United States
3896
Unknown Country Unknown Country
62

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
441
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
69

Files

File Size Format Downloads
Harbuzova_Zabiyaka_polimorfizm.pdf 261,9 kB Adobe PDF 518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.