Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32193
Title: Частота алельних варіантів гена ENPP за K121Q поліморфізмом у хворих з гострим коронарним синдромом
Authors: Прасол, Д.А.
Keywords: гострий коронарний синдром
острый коронарный синдром
acute coronary syndrome
Issue Year: 2013
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Прасол, Д.А. Частота алельних варіантів гена ENPP за K121Q поліморфізмом у хворих з гострим коронарним синдромом [Текст] / Д.А. Прасол ; Наук. кер. В.Ю. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 113-114.
Abstract: Генотипування хворих з ГКС та за K121Q поліморфізмом гена ENPP1 дало змогу встановити частоту, з якою зустрічаються окремі варіанти цього гена. Так, встановлено, що співвідношення гомозигот за К-алелем (К/К), гетерозигот (К/Q) і гомозигот за Q-алелем (Q/Q) складає 67,5%, 32,5% і 0%. Отриманий розподіл генотипів цілком відповідає розподілу, що був отриманий іншими дослідниками під час вивчення K121Q поліморфізму серед європейського населення. Наступним кроком нашої роботи стане вивчення поліморфізму четвертого екзону гена ENPP1 у групі практично здорових донорів. Останнє дасть змогу провести порівняння розподілу генотипів між хворими з ГКС та особами з контрольної групи та дослідити наявність або відсутність зв’язку K121Q поліморфізму з гострим коронарним синдромом серед населення північно-східного регіону України. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32193
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32193
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other72
United Arab Emirates1
Czech Republic1
Germany11
France2
United Kingdom11
Italy2
Netherlands1
Russia9
Turkey6
Ukraine19
United States18
Downloads
Other82
China3
Germany2
EU1
France2
Russia3
Ukraine19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prasol_hostryy_koronarnyy_syndrom.pdf269.25 kBAdobe PDF112Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.