Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32206
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фармакоекономічний аналіз вибору схеми лікування гострих кишкових інфекцій
Authors Полов'ян, К.С.
Chemych, Mykola Dmytrovych
Keywords гострі кишкові інфекції
острые кишечные инфекции
acute intestinal infection
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32206
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Полов'ян, К.С. Фармакоекономічний аналіз вибору схеми лікування гострих кишкових інфекцій [Текст] / К.С. Полов'ян, М.Д. Чемич // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 124-125.
Abstract Впродовж останнього десятиріччя спостерігається тенденція до зростання ролі умовно патогенної мікрофлори (УПМ) у виникненні патологічних станів запального ґенезу. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) не стали винятком – переважання полірезистентних УПМ у структурі даної недуги призвело до перегляду пріоритету традиційної етіотропної терапії і пошуку лікувальних засобів, що забезпечують ерадикацію збудників, але мають мінімальний негативний вплив на макроорганізм. У цей же час, в умовах обмеженого фінансування державних медичних закладів, є доцільним фармакоекономічний аналіз (ФА) різних схем лікування для раціонального вибору препаратів із клінічної та економічної точки зору. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32206
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
13
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
15
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
445
United Kingdom United Kingdom
13
United States United States
6
Unknown Country Unknown Country
89

Downloads

China China
5
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
446
Unknown Country Unknown Country
82

Files

File Size Format Downloads
Polovyan_Chemych_hostri_kyshkovi_infektsiï.pdf 276,6 kB Adobe PDF 535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.