Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32206
Title: Фармакоекономічний аналіз вибору схеми лікування гострих кишкових інфекцій
Authors: Полов'ян, К.С.
Chemych, Mykola Dmytrovych
Keywords: гострі кишкові інфекції
острые кишечные инфекции
acute intestinal infection
Issue Year: 2013
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Полов'ян, К.С. Фармакоекономічний аналіз вибору схеми лікування гострих кишкових інфекцій [Текст] / К.С. Полов'ян, М.Д. Чемич // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 124-125.
Abstract: Впродовж останнього десятиріччя спостерігається тенденція до зростання ролі умовно патогенної мікрофлори (УПМ) у виникненні патологічних станів запального ґенезу. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) не стали винятком – переважання полірезистентних УПМ у структурі даної недуги призвело до перегляду пріоритету традиційної етіотропної терапії і пошуку лікувальних засобів, що забезпечують ерадикацію збудників, але мають мінімальний негативний вплив на макроорганізм. У цей же час, в умовах обмеженого фінансування державних медичних закладів, є доцільним фармакоекономічний аналіз (ФА) різних схем лікування для раціонального вибору препаратів із клінічної та економічної точки зору. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32206
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32206
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other79
Germany13
France1
United Kingdom13
Netherlands1
Pakistan1
Russia15
Turkey2
Ukraine19
United States6
Downloads
Other79
China5
Germany2
Ukraine7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Polovyan_Chemych_hostri_kyshkovi_infektsiï.pdf276.6 kBAdobe PDF93Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.