Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32568
Title: Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму , та її залежність від ступеня тяжкості захворювання
Authors: Smiian, Oleksandr Ivanovych 
Kurhanska, Viktoriia Oleksandrivna
Мощич, Олександр Петрович
Мощич, Александр Петрович
Moschich, Aleksandr Petrovich
Keywords: бронхіальна астма
мікроелементи
цинк
мідь
магній
кальцій
бронхиальная астма
микроэлементы
цинк
медь
магний
кальций
asthma
elements
zinc
copper
magnesium
calcium
Issue Year: 2011
Publisher: Київ
Citation: Сміян, О.І. Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання [Текст] / О.І.Сміян, В.О. Курганська, О.П.Мощич // ПАГ. - 2011. - №5. - С.7-10.
Abstract: В статті викладені результати досліджень вмісту цинку, міді, магнію, кальцію сироватки крові хворих дітей на бронхіальну астму в залежності від ступеня віжкості захворювання. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32568
В статье изложены результаты исследования содержания цинка, меди, магния и кальция сыворотки крови детей, больных бронхиальной астмой, в динамике заболевания и зависимость их уровня от степени тяжести течения болезни. Определение концентрации микроэлементов проведено у 100 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Группу сравнения составили 20 условно здоровых детей соответствующего возраста и пола. Определение уровней атомитов в сыворотке крови проводилось методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Нами был установлен выраженный дисбаланс микроэлементов в сыворотке крови, который наиболее выражен в период обострения заболевания и почти не менялся после проведения стандартного лечения и достижения пациентами ремиссии. Также было установлено, что выраженность нарушений зависела от тяжести течения заболевания. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32568
This paper presents the results of studies of zinc, copper, magnesium and calcium in blood serum of children with asthma in the dynamics of the disease and their level of dependence on the severity of the disease. Determination of the concentration of trace elements was carried out in 100 children aged 6 to 18 years. The comparison group consisted of 20 apparently healthy children of corresponding age and sex. Determination of the atomic levels in the blood serum was measured by atomic absorption spectrophotometry. We have installed a pronounced imbalance of trace elements in blood serum, which is most pronounced during the exacerbation of the disease and almost did not change after standard treatment and patients achieve remission. Also found that the severity of violations depended on the severity of the disease. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32568
Description: Останнє десятиріччя активізувалась увага широкого кола дослідників до оцінки вмісту мaкpo- та мікроелементів (МЕ) у біосубстратах при різних патологічних станах. Це пов'язано з тим, що більшість хімічних елементів входять до складу біологічно активних речовин (ферментів, гормонів, вітамінів) та беруть участь у Всіх обмінних процесах організму [2]. Недостатність, так само як і надлишок хімічних елементів, пригнічує захисні механізми, що призводить насамперед до змін імунної системи, відповідальної за стійкість організму до несприятливих факторів. Саме імунологічна недостатність є причиною багатьох патологічних процесів, рецидивуючих, хронічних, алергічних та аутоімунних захворювань [3, 5]. Отже, при цьому не тільки запускається механізм прогресування соматичних хвороб, але й знижується здатність до специфічного імунологічного реагування на вакцинацію та інфекційні агенти.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32568
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other106
Canada1
China3
Germany17
EU1
France7
United Kingdom4
Netherlands2
Russia18
Turkey9
Ukraine21
United States33
Downloads
Other180
China3
Germany10
Estonia2
France5
Netherlands1
Russia1
Ukraine80
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Smiyan,Kurganska.pdf335.69 kBAdobe PDF286Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.