Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34230
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Клініко-нейропсихологічна та нейровізуалізаційна характеристика хворих, які перенесли ішемічний інсульт
Authors Рєзнік, Марія Андріївна
Резник, Мария Андреевна
Rieznik, Mariia Andriivna
Keywords інсульти
инсульты
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
Type Masters thesis
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34230
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Рєзнік, М.А. Клініко-нейропсихологічна та нейровізуалізаційна характеристика хворих, які перенесли ішемічний інсульт: Робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.15 - нервові хвороби/ М.А. Рєзнік; Наук. кер. О.І. Коленко. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2014. - 71 с.
Abstract Гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК) залишаються важливою медико-соціальною проблемою, незважаючи на досягнення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі цереброваскулярної патології, що призводить до високої летальності та інвалідизації осіб, яка пов’язана перш за все з когнітивними порушеннями. Розвиток інфаркту мозку, близько третини випадків, супроводжується виникненням когнітивних порушень аж до розвитку деменції. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34230
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

China China
5
Czech Republic Czech Republic
1
Denmark Denmark
1
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
5
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
3
Russia Russia
8
Spain Spain
2
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
470
United Kingdom United Kingdom
4
United States United States
13
Unknown Country Unknown Country
102

Downloads

China China
1
EU EU
2
France France
28
Germany Germany
11
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
3
Russia Russia
20
Ukraine Ukraine
619
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8
Unknown Country Unknown Country
377

Files

File Size Format Downloads
mac_Rieznik.docx 394,43 kB Microsoft Word XML 1072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.