Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34253
Title: Перспективи розвитку «зеленої економіки» (погляд економіста на конференцію «Ріо + 20»)
Other Titles: Перспективы развития «зеленой экономики» (взгляд экономиста на конференцию «Рио + 20»)
Perspectives of «green economy» development (look of an economist at the Conference «Rio + 20»)
Authors: Melnyk, Leonid Hryhorovych 
Burlakova, Iryna Mykhailivna
Зябіна, Є.А.
Keywords: сталий розвиток
«зелена економіка»
економічне зростання
екологічно безпечні технології
екологічні товари
стратегії сталого розвитку
екологічна стандартизація
устойчивое развитие
«зеленая экономика»
экономический рост
экологически безопасные технологии
экологические товары
стратегии устойчивого развития
экологическая стандартизация
sustainable development
«green economy»
economic growth
environmentally sound technology
environmental goods
sustainable development strategies
environmental standardization
Issue Year: 2012
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Мельник, Л.Г. Перспективи розвитку «зеленої економіки» (погляд економіста на конференцію «Ріо + 20») [Текст] / Л.Г. Мельник, І.М. Бурлакова, Є.А. Зябіна // Механізм регулювання економіки. — 2012. — №4. — С. 9-15.
Abstract: У статті проведено критичний аналіз передумов та результатів конференції зі сталого розвитку «Ріо+20» та визначено основні напрями та пріоритети розвитку «зеленої економіки» в Україні. Проведено аналіз Глобального зеленого нового курсу, спрямованого на шлях екологічно чистого і стабільного розвитку економіки. «Сестейнебловість» визначено найважливішою довгостроковою метою, для досягнення якої необхідно зробити економіку «зеленою». Конференцію «Ріо+20» визнано наступним кроком у досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття. Визначено місце відтворювального механізму екологізації у впровадженні екологічно збалансованої системи природокористування. Охарактеризовано вплив екологічної стандартизації та сертифікації на розвиток «зеленої економіки» в Україні. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34253
В статье проведен критический анализ предпосылок и результатов конференции по устойчивому развитию «Рио + 20» и определены основные направления и приоритеты развития «зеленой экономики» в Украине. Проведен анализ Глобального зеленого нового курса, направленного на путь экологически чистого и стабильного развития экономики. «Сэстэйнебловость» определена важнейшей долгосрочной целью, для достижения которой необходимо сделать экономику «зеленой». Конференция «Рио + 20» признана следующим шагом в достижении Целей Развития Тысячелетия. Определено место воспроизводственного механизма экологизации во внедрении экологически сбалансированной системы природопользования. Охарактеризовано влияние экологической стандартизации и сертификации на развитие «зеленой экономики» в Украине. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34253
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34253
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other165
China31
Czech Republic1
Germany12
EU1
France1
United Kingdom4
Netherlands3
Russia13
Turkey6
Ukraine29
United States23
Downloads
Other204
China1
Czech Republic1
Germany2
EU2
France10
United Kingdom2
Russia10
Ukraine142
United States1
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.