Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34317
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологія системного підходу та наукових досліджень
Authors Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych
Bondar, Tetiana Viktorivna
Keywords наукові дослідження
научные исследования
системна методологія
системная методология
Type Learning Object
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34317
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Кислий, В.М. Методологія системного підходу та наукових досліджень: конспект лекцій / В.М. Кислий, Т.В. Бондар. - Суми: СумДУ, 2014. - 127 с.
Abstract Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з таких дисциплін: філософія, економіка підприємства, управ-ління персоналом, інформаційні системи в менеджменті, організація виробництва. Основними розділами та питаннями, які є базовими для викладання дисципліни, є такі: основи теорії пізнання; ба-зові положення системної методології; методи математич-ного моделювання; основи обчислювальної техніки; засади формування нематеріальних активів підприємства та науково-освітнього потенціалу країни; методи визначення економічної ефективності; організаційно-економічні засади економічної та соціальної політики держави; інноваційна діяльність та інноваційний розвиток підприємств і національної економіки; інформаційні ресурси як складова економічного потенціалу підприємства; гіпертекстові технології і нові можливості бізнесу в мережі Інтернет; функціонування інформаційних систем на макрорівні та глобальні інформаційні технології; організація наукових досліджень на підприємствах, а також досліджень на державному рівні та ін. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34317
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

China China
758
Czech Republic Czech Republic
1
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
283
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
5
Pakistan Pakistan
1
Romania Romania
2
Russia Russia
27
Spain Spain
1
Turkey Turkey
9
Ukraine Ukraine
11940
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
17
Unknown Country Unknown Country
114

Downloads

Czech Republic Czech Republic
3
EU EU
5
France France
228
Germany Germany
8
Italy Italy
5
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Norway Norway
1
Poland Poland
2
Romania Romania
1
Russia Russia
38
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
11942
United Kingdom United Kingdom
19
United States United States
22
Unknown Country Unknown Country
2342

Files

File Size Format Downloads
Kuslu_Metodol.doc 619 kB Microsoft Word 14620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.