Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34379
Title: «Зелена» економіка як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
Authors: Shkarupa, Olena Vasylivna 
Chasnyk, Olena Mykolaivna
Issue Year: 2014
Publisher: Донецьк: ДонНУЕТ
Citation: Часник, О.М. «Зелена» економіка як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / О.В. Шкарупа, О.М. Часник // Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2014 р., 27-28 лютого, м. Донецьк / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського, каф. прикладної економіки; редкол. : О. М. Азарян, О. О. Бакунов, Л. І. Донець [та ін.] – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – С. 74-77.
Description: «Озеленення» економіки сьогодні, як відомо, стає світовим трендом, який проникає в усі сфери життя. Однак, для України він є досить актуальний, і країна активно починає рухатися у цьому напрямку. Існують твердження, що компанії, які спрямовують свою діяльність до принципів «зеленої» економіки зменшують екологічне навантаження на навколишнє природнє середовище. Еколого-орієнтовані способи виробництва можуть підвищити ефективність використання природних ресурсів і збільшити прибутки підприємств. Такий «зелений» курс зумовлює потребу в формуванні та гармонізації вітчизняних стандартів та нормативно-правової бази до потреб «зеленої» економіки.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34379
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other146
Brazil1
Canada3
China2
Czech Republic1
Germany26
Spain4
EU1
France4
United Kingdom6
Netherlands9
Pakistan1
Romania1
Russia39
Turkey1
Ukraine15
United States20
Downloads
Other124
China2
Germany2
France2
Russia2
Ukraine25
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shkarupa_Chasnyk_green_economy.pdf257.32 kBAdobe PDF159Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.