Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3502
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Імітація та прогнозування економічного зростання за допомогою моделі трисекторної економіки типу Солоу
Authors Nazarenko, Oleksandr Maksymovych
Manko, Nataliia Mykolaivna
Keywords моделювання
декомпозиція
неперервна модель
моделирование
декомпозиция
непрерывная модель
modeling
continuous model
decomposition
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3502
Publisher "ВТД "Університетська книга"
License
Citation Назаренко, О.М. Iмiтацiя та прогнозування економiчного зростання за допомогою моделi трисекторної економiки типу Солоу [Текст] / О.М. Назаренко, Н.М. Манько // Механізм регулювання економіки. — 2009. — № 4, Т. 1. — С. 131-139.
Abstract У статті розглянуто неперервну модель економічного зростання типу Солоу для трисекторної економіки. Невідомі функції ВВП для секторів специфіковані у вигляді розкладання траєкторії руху на трендову, періодичну та стохастичну складові. Зв’язок між секторами встановлюється за допомогою ВВП – системи. Апробація моделі проведена на статистичних даних реальних макроекономічних систем. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3502
В статье рассматривается непрерывная модель экономического роста типа Солоу для трехсекторной экономики. Неизвестные функции ВВП для секторов специфицированы в виде разложения траектории движения на трендовую, периодическую и стохастическую составляющие. Связь между секторами устанавливается с помощью ВВП – системы. Апробация модели проведена на статистических данных реальных макроэкономических систем. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3502
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
China China
10
Denmark Denmark
1
France France
29981
Germany Germany
868933
Greece Greece
1
Iceland Iceland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
29
Sweden Sweden
224729
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
13671
United Kingdom United Kingdom
149822
United States United States
868932
Unknown Country Unknown Country
121

Downloads

China China
3
EU EU
1
France France
4
Germany Germany
735
Italy Italy
2
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
868933
United Kingdom United Kingdom
149821
United States United States
449458
Unknown Country Unknown Country
382

Files

File Size Format Downloads
4.2.pdf 532,84 kB Adobe PDF 1469343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.