Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35115
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підвищення вібростійкості процесів фрезерування та точіння складнопрофільних деталей із важкооброблюємих матеріалів на основі управління та оптимізації геометрії різальної частини інструментів
Authors Zaloha, Viliam Oleksandrovych
Zinchenko, Ruslan Mykolaiovych
Diadiura, Kostiantyn Oleksandrovych
Zaloha, Olha Oleksandrivna
Holoborodko, Liubov Viktorivna
Nahornyi, Volodymyr Viacheslavovych  
Шаповал, Ю.В.
Шаповал, Ю.В.
Shapoval, Yu.V.
Honshchyk, Anna Vadymivna
Ковпак, М.Ю.
Ковпак, М.Ю.
Kovpak, M.Yu.
Нішта, Б.В.
Ништа, Б.В.
Nishta, B.V.
Приходько, М.Г.
Приходько, М.Г.
Prykhodko, M.H.
Ночовний, А.М.
Ночовний, А.М.
Nochovnyi, A.M.
Keywords вібраціії
вирбации
моделювання
моделирование
Type Technical Report
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35115
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Підвищення вібростійкості процесів фрезерування та точіння складнопрофільних деталей із важкооброблюємих матеріалів на основі управління та оптимізації геометрії різальної частини інструментів: звіт про НДР / Кер.: В.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2013. - 161 с.
Abstract У звіті на основі даних літературного огляду розглянуто основні аспекти використання методів скінчених елементів для імітаційного моделювання процесів різання. В результаті узагальнення різних підходів сформульовані базові принципи до опису макро-, мезо- та мікрогеометрії різальних лез. Розроблено методики моделювання процесів різання у програмних продуктах, які реалізують МСЕ.Затронуті питання дослідження коливань токарного та фрезерного верстатів та забезпечення якості виготовленої продукції за допомогою вібродіагностики. Досліджено вплив параметрів моделі тертя на розподіл контактних напружень, сили та температуру при механічній обробці. Доведено роль мікрогеометрії у формуванні сил опору ковзання на контактних поверхнях леза. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35115
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
62
Czech Republic Czech Republic
2
Denmark Denmark
1
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
4
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
3
Russia Russia
6
Singapore Singapore
18
Spain Spain
2
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
836
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
162

Downloads

France France
6
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
837
Unknown Country Unknown Country
55

Files

File Size Format Downloads
Zaloha_1120.docx 20,81 MB Microsoft Word XML 900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.