Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35736
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив протизапальної терапії на рівень цитокінів у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом
Authors Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna
Опімах, А.І.
Гученко, І.П.
Ігнатенко, Н.А.
Keywords остеоартроз
osteoarthritis
метаболічний синдром
метаболический синдром
metabolic syndrome
цитокіни
цитокины
cytokines
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35736
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вплив протизапальної терапії на рівень цитокінів у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом [Текст] / Л.Н. Приступа, Н.М. Кириченко, А.І. Опімах та ін. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 41-42.
Abstract Ожиріння, проатерогенна дисліпідемія та інсулінорезистентність сприяє продукції прозапальних цитокінів (інтерлейкіну – 1β (ІЛ-1β), інтерлейкіну – 6 (ІЛ-6), фактору некрозу пухлин – α (ФНП-α)), призводячи до ще більшої вираженості запалення у пацієнтів із асоціацією остеоартрозу (ОА) і метаболічного синдрому (МС), сприяючи прогресуванню патологічного процесу та дегенеративно-дистрофічних змін суглобових тканин. Діацереїн пригнічує продукцію ІЛ-1 макрофагами і сіновіоцитами, знижує синтез мієлопероксидази, β-глюкуронідази, еластази та металопротеїназ у хрящі, стимулює продукцію протеогліканів, глікозаміногліканів і гіалуронової кислоти. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35736
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Denmark Denmark
1
France France
2
Germany Germany
8
Netherlands Netherlands
4
Russia Russia
15
Spain Spain
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
137
United States United States
11
Unknown Country Unknown Country
82

Downloads

China China
2
France France
3
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
138
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
25

Files

File Size Format Downloads
Prystupa_Kyrychenko_Opimakh_Huchenko_Ihnatenko.pdf 289,62 kB Adobe PDF 171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.