Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35881
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку
Authors Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Дудченко, І.О.
Keywords поліморфізм генів
полиморфизм генов
частота серцевих скорочень
частота сердечных сокращений
артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35881
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Приступа, Л.Н. Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку [Текст] / Л.Н. Приступа, І.О. Дудченко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 154.
Abstract Частота серцевих скорочень (ЧСС) у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) відіграє важливе значення при визначенні тактики лікування цих пацієнтів, а саме, доцільності призначення β-адреноблокаторів. Основною ланкою, що відповідає за підвищення ЧСС, є гіперактивація симпато-ареналової системи через дію медіаторів на β1-адренорецептори, що розташовані у міокарді. Вони належать до G-білокзв’язаних рецепторів, що діють через активацію G-білку. На ряду з цим також зростає інтерес до генетичних чинників, що сприяють підвищенню ЧСС. За даними зарубіжних дослідників одним з таких генів може бути поліморфізм Т393С гену α-субодиниці G-білку (GNAS1). Досліджень з даної проблеми в Україні не проводилось. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35881
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
4
Ireland Ireland
13
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
60
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
359
United States United States
8
Unknown Country Unknown Country
83

Downloads

China China
2
France France
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
358
Unknown Country Unknown Country
31

Files

File Size Format Downloads
Prystupa_Dudchenko.pdf 265,17 kB Adobe PDF 395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.