Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35881
Title: Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку
Authors: Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Дудченко, І.О.
Keywords: поліморфізм генів
полиморфизм генов
частота серцевих скорочень
частота сердечных сокращений
артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
Issue Year: 2014
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Приступа, Л.Н. Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку [Текст] / Л.Н. Приступа, І.О. Дудченко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 154.
Abstract: Частота серцевих скорочень (ЧСС) у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) відіграє важливе значення при визначенні тактики лікування цих пацієнтів, а саме, доцільності призначення β-адреноблокаторів. Основною ланкою, що відповідає за підвищення ЧСС, є гіперактивація симпато-ареналової системи через дію медіаторів на β1-адренорецептори, що розташовані у міокарді. Вони належать до G-білокзв’язаних рецепторів, що діють через активацію G-білку. На ряду з цим також зростає інтерес до генетичних чинників, що сприяють підвищенню ЧСС. За даними зарубіжних дослідників одним з таких генів може бути поліморфізм Т393С гену α-субодиниці G-білку (GNAS1). Досліджень з даної проблеми в Україні не проводилось. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35881
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35881
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other73
Germany4
France1
Ireland13
Morocco1
Netherlands2
Russia60
Turkey1
Ukraine9
United States8
Downloads
Other31
China2
Germany2
France2
Ukraine9


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prystupa_Dudchenko.pdf265.17 kBAdobe PDF46Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.