Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35912
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вивчення асоціації Arg325Gln поліморфізму гена GGCX з ішемічним атеротромбічним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском
Authors Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Oleshko, Tetiana Bohdanivna  
Забіяка, І.М.
Keywords інсульт
инсульт
stroke
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35912
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гарбузова, В.Ю. Вивчення асоціації Arg325Gln поліморфізму гена GGCX з ішемічним атеротромбічним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском [Текст] / В.Ю. Гарбузова, Т.Б. Олешко, І.М. Забіяка // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 147-148.
Abstract Ішемічний атеротромботичний інсульт (ІАТІ) – гостре порушення мозкового кровообігу, що настає у результаті атеросклерозу церебральних артерій, ускладненого утворенням тромбів. Кальцифікація атеротромботичних бляшок є несприятливим прогностичним фактором, що свідчить про високу ймовірність настання фатальних ускладнень. Інтенсивність мінералізації судин задежить від балансу між про- і антикальциногенними факторами. Одним із останніх є вітамін К-залежна γ-глютамілкарбоксилаза (GGCX) – інтегральний трансмембранний протеїн, що каталізує посттрансляційне карбоксилювання глютамінової кислоти до γ-карбоксиглютамінової кислоти в молекулах вітамін К-залежних білків - матриксного Gla-протеїну, остеокальцину та ін. На сьогодні описано понад 400 поліморфізмів поодиноких нуклеотидів у гені γ-глютамілкарбоксилази людини. Основна кількість досліджень присвячена їх зв’язку з дозуванням непрямих оральних антикоагулянтів. Проте є дані про різницю у розподілі алельних варіантів гена GGCX за поліморфізмом Arg325Gln у пацієнтів з нормальним артеріальним тиском і артеріальною гіпертензією, яка є незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35912
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
China China
1
Denmark Denmark
1
EU EU
1
France France
2271
Germany Germany
6
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2267
Russia Russia
13
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
1023
United Kingdom United Kingdom
20268
United States United States
1136
Unknown Country Unknown Country
101259

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
1022
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
51

Files

File Size Format Downloads
Harbuzova_Oleshko_Zabiyaka.pdf 289,73 kB Adobe PDF 1078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.