Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36418
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Місце інтубації тонкої кишки в лікуванні пацієнтів на ранню післяопераційну злукову кишкову непрохідність
Authors Deineka, Volodymyr Mykolaiovych
Keywords інтубація тонкої кишки
кишкова непрохідність
интубация тонкой кишки
кишечная непроходимость
small intestine intubation
bowel obstruction
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36418
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дейнека, В.М. Місце інтубації тонкої кишки в лікуванні пацієнтів на ранню післяопераційну злукову кишкову непрохідність [Текст] / В.М. Дейнека; Наук. кер. М.Г. Кононенко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 250.
Abstract Рання післяопераційна злукова кишкова непрохідність (РПЗКН) є тяжким ускладненням в абдомінальній хірургії. Летальність пацієнтів, оперованих з приводу РПЗКН, досягає 23–30 % і не має тенденції до зниження. Одним з інтраопераційних етапів є інтубація тонкої кишки для її декомпресії та збереження просвіту на всьому протязі. Проте питання щодо показань, способу та тривалості інтубації залишаються остаточно не вирішеними. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36418
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
6
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
3
Russia Russia
11
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
319
United States United States
12
Unknown Country Unknown Country
68

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Japan Japan
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
320
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
28

Files

File Size Format Downloads
Dejneka.pdf 259,57 kB Adobe PDF 355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.