Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3643
Title: Approaches to decision-making process in Environmental Economics (the results got during ISCS`2006)
Authors: Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna
Kubatko, Oleksandr Vasylovych
Keywords: ecological-economic problems
sustainable development
environmental economics
еколого-економічні проблеми
сталий розвиток
економіка природокористування
эколого-экономичиские проблемы
устойчивое развитие
экономика природопользования
Issue Year: 2006
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Kostyuchenko, N. Approaches to decision-making process in Environmental Economics (the results got during ISCS`2006) [Текст] / N. Kostyuchenko, A. Kubatko // Механізм регулювання економіки. — 2006. — №3. — С. 191-199.
Abstract: В статті надано деякі підходи до вирішення еколого-економічних проблем на шляху до сталого еколого-економічного розвитку. Розглянуто наступні проблеми: позитивна та негативна мотивація до сталого розвитку, екологічна економіка – заснування нової науки, економічний механізм екологічного менеджменту, проблема обмеженості ресурсів та шляхи її вирішення, розвиток екологічного та зеленого туризму в Україні, методологія оцінки якості води, проблеми управління відходами, еколого-економічні взаємозв‟язки в освіті, досвід агро-екологічної політики в країнам Євросоюзу, створення “коду лісу” в Україні – позитивні та негативні аспекти, альтернативні джерела енергії: проблеми впровадження вітрових станцій в Україні, культурні розбіжності в міжнародному менеджменті , інституційні засади сталого розвитку. Стаття підготовлена по результатах XII-ої міжнародної студентської (молодіжної) конференції в м.Суми (ISCS‟2006). При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3643
Several approaches to solving the ecological-economic problems on the way to sustainable development are given in the article. The next problems are examined: Positive and negative motivation for sustainable development, Ecological Economics - appearing of new science, Economic mechanisms of ecological management, Problem of resource scarcity and its solving, Development of ecological and green tourism in Ukraine, Methodology of water quality estimation, Problems of waste management, Economic-ecological interconnection in education, Experience of agro-environmental policy in EU countries, Creation of „Forest code‟ in Ukraine – its positive and negative aspects, Alternative sources of energy : problems of implementation of wind power stations in Ukraine, Cultural differences in the international management, Institutional basics of sustainable development. The article is published on the results of XII-th International student (youth) conference in Sumy (ISCS‟2006). При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3643
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3643
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other83
Australia1
Belgium1
China14
Germany10
EU1
France2
United Kingdom2
Hungary1
Iran1
Russia22
Sweden1
Turkey3
Ukraine56
United States37
Downloads
Other249
Australia2
China86
Germany3
France1
Ireland1
Ukraine8
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kostiuchenko, Kubatko.pdf493.75 kBAdobe PDF354Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.