Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36479
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз фібринолітичної активності крові при оперативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію простати
Authors Sikora, Volodymyr Vitaliiovych
Нагорна, К.О.
Keywords оперативне лікування
оперативное лечение
surgical treatment
доброякісна гіперплазія простати
доброкачественная гиперплазия простаты
benign prostatic hyperplasia
трансуретральна резекція
трансуретральная резекция
transurethral resection
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36479
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Нагорна, К.О. Аналіз фібринолітичної активності крові при оперативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію простати [Текст] / К.О. Нагорна, В.В. Сікора // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 264.
Abstract На сьогодення одним із найбільш оптимальних шляхів оперативного лікування хворих на доброякісну гіперплазію простати (ДГП) є її трансуретальна резекція (ТУР).Особливість даного контингенту аціентів є вікове зниження функціонально-адаптивних можливостей організму підтримувати гомеостаз.Під час інтраопераційного перебігу ТУР простатипаціенти зазнають значного операційного стресу, важкість перебігу якого обумовлено реабсорбціею іригаційної рідини,крововтратою,супутньою соматичною патологіею. Дисбаланс складових гомеостатичного статусу пацієнта під чіс ТУР простати може призводити до розвитку не тільки інтраопераційних,але й відстрочених ускладнень – виникнення ранніх та пізніх кровотеч. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36479
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
5
Netherlands Netherlands
4
Russia Russia
15
Spain Spain
1
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
262
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
50

Downloads

China China
6
France France
1
Germany Germany
2
Serbia Serbia
1
Ukraine Ukraine
263
Unknown Country Unknown Country
31

Files

File Size Format Downloads
Nagorna.pdf 260,47 kB Adobe PDF 304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.