Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36636
Title: Деякі особливості цінової політики на регіональному ринку транспортних послуг
Authors: Vlasenko, Dmytro Oleksandrovych
Keywords: стратегія
стратегия
strategy
цінова політика
ценовая политика
pricing
регіональний ринок транспортних послуг
regional market of transport services
региональный рынок транспортных услуг
Issue Year: 2014
Publisher: Черкаський державний технологічний університет
Citation: Власенко, Д.О. Деякі особливості цінової політики на регіональному ринку транспортних послуг [Текст] / Д.О. Власенко // Ефективні механізми та стратегії управління економікою: від рівня підприємств до рівня країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 березня 2014 р., м.Черкаси). - Черкаси: ВД "Гельветика", 2014. - С. 59-62.
Abstract: Будь-яка цінова процедура починається з розробки цінової політики. Політика цін являє собою свідоме керівництво діяльністю по встановленню цін. Звичайно цінова політика полягає в логічному ув'язуванні цілей, можливостей і засобів підприємства. Вона містить у собі правила, які фірма прагне використовувати у своїй поведінковій практиці. У ціновій політиці формуються загальні підходи в ціноутворенні фірми, які обумовлюють вибір моделі ціноутворення, яку називають стратегією. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36636
Any pricing procedure begins with the development of pricing policies. Price policy is a deliberate management of the installation price. Of course pricing is logical linking goals, capabilities and assets of the company. It includes rules that the company aims to use in their behavioral practice. In pricing the shared approaches to pricing the firm, which determine the choice of pricing model, which is called strategy. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36636
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36636
ISBN: 978-617-7041-77-0
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (КІ)

Views
Other213
United Arab Emirates1
Belarus1
Canada3
China32
Germany22
Denmark1
Spain1
EU1
France7
United Kingdom2
Italy1
Netherlands4
Poland11
Russia17
Turkey2
Ukraine8
United States108
Downloads
Other87
China6
Germany2
France4
Poland6
Ukraine36
United States7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Vlasenko_price.pdf115.56 kBAdobe PDF148Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.