Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37352
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Перспективні методи управління податковим навантаженням на підприємства
Authors Illiashenko, Kostiantyn Viktorovych
Воробйова, А.А.
Keywords методи управління
методы управления
management methods
промислове підприємство
промышленное предприятие
industrial plant
оподаткування
налогообложение
taxation
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37352
Publisher ТОВ «ДД «Папірус»
License
Citation Ілляшенко, К. В. Перспективні методи управління податковим навантаженням на підприємства [Текст] / К. В. Ілляшенко, А. А. Воробйова // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. - Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. - С. 103-104.
Abstract Існуюча сьогодні в Україні фінансова модель дозволяє із впевненістю стверджувати, що податковій системі країни значною мірою належить визначальна роль фактору економічного росту, покращення інвестиційного клімату та зростання добробуту громадян. Офіційні положення сучасної економічної теорії визначають у якості важливої передумови створення та ефективного функціонування податкової системи узгодження інтересів платників податків та держави. Тому пошук оптимальної моделі оподаткування, яка б максимально задовольняла інтереси платника і держави був і є одним із пріоритетних завдань державної діяльності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
4
Ireland Ireland
43334
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1354
Ukraine Ukraine
593
United Kingdom United Kingdom
4739
United States United States
186874
Unknown Country Unknown Country
75

Downloads

China China
5
Germany Germany
2
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
509
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Illiashenko_taxation.pdf 173,4 kB Adobe PDF 535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.