Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37390
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Необхідність формування стратегії управління інноваційним розвитком промислового підприємства
Authors Корнух, О.В.
Keywords управління розвитком
управление развитием
management development
інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovative development
промислове підприємство
промышленное предприятие
industrial enterprise
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37390
Publisher ТОВ «ДД «Папірус»
License
Citation Корнух, О.В. Необхідність формування стратегії управління інноваційним розвитком промислового підприємства [Текст] / О.В. Корнух // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. - Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. - С. 140-141.
Abstract На сучасному етапі розвитку економіки досягнення конкурентних переваг підприємствами як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках можливе лише за умови ефективного використання інтелектуальних ресурсів, впровадження сучасних наукомістких технологій, розробки якісно нової продукції, створення інновацій.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
12
Italy Italy
2
Poland Poland
12
Ukraine Ukraine
155
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
111

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Poland Poland
5
Russia Russia
7
Ukraine Ukraine
156
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Kornukh_management development.pdf 197,52 kB Adobe PDF 212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.