Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37404
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Економічний інструментарій подолання бар'єрів до забезпечення енергетичної ефективності діяльності промислових підприємств
Authors Кузнєцов, В.Ю.
Попова, О.Ю.
Keywords енергетична ефективність
энергетическая эффективность
energy efficiency
промислове підприємство
промышленное предприятие
industrial enterprise
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37404
Publisher ТОВ «ДД «Папірус»
License
Citation Кузнєцов, В.Ю. Економічний інструментарій подолання бар'єрів до забезпечення енергетичної ефективності діяльності промислових підприємств [Текст] / В.Ю. Кузнєцов, О.Ю. Попова // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. - Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. - С. 156-157.
Abstract Посилення процесів глобалізації вимагає від підприємств формування принципово нових шляхів до підвищення ефективності господарської діяльності. В цих умовах енергія набуває статусу визначального стратегічного фактору формування загальних результатів, впливаючи на розмір витрат і отримуваних доходів. Коливання цін на природні паливно-енергетичні ресурси, посилення екологічного контролю, зміна ринкових потреб спричиняє нестабільність економічного розвитку сучасних підприємств і вимагає впровадження нових технологій виробництва продуктів з більш низькими витратами енергії на процес як виробництва, так і споживання одночасно.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
5
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
941
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
411
United Kingdom United Kingdom
3762
United States United States
472
Unknown Country Unknown Country
43

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
353
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Kuznietsov_energy efficiency.pdf 181,14 kB Adobe PDF 375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.