Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37486
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасні проблеми просування продукції промислових підприємств на зарубіжних ринках
Authors Петрак, Л.О.
Keywords машинобудування
машиностроение
mechanical engineering
промислове підприємство
промышленное предприятие
industrial enterprise
конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
продукція
продукция
product
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37486
Publisher ТОВ "ДД "Папірус"
License
Citation Петрак, Л.О. Сучасні проблеми просування продукції промислових підприємств на зарубіжних ринках [Текст] / Л.О. Петрак // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2014 р. — Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2014. — С. 122-123.
Abstract Промисловість є однією з найважливіших галузей економіки. Вона забезпечує економічне зростання, соціальний розвиток, науково-технічний прогрес країни. У структурі промисловості України велику питому вагу займає машинобудування, яке в значній мірі впливає на темпи та напрями науково-технічного прогресу. Воно здатне забезпечити для країни гідне місце в міжнародному розподілі праці і значно підвищити її конкурентоспроможність на світовому ринку. Тому машинобудування є стратегічно важливою галуззю економіки України, а розвиток експорту, є одним з провідних факторів функціонування вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах активної інтеграції України до світового економічного простору.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2835
Ukraine Ukraine
840
United Kingdom United Kingdom
11336
United States United States
1890
Unknown Country Unknown Country
96

Downloads

China China
4
Germany Germany
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
737
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
23

Files

File Size Format Downloads
Petrak_mechanical engineering.pdf 187,69 kB Adobe PDF 769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.