Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37507
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Institutionalisation of Multi-level Changes: Sustainable Development, Values and Territory
Other Titles Институционализация многоуровневых изменений: устойчивое развитие, ценности и территориальное развитие
Інституціоналізація багаторівневих змін: сталий розвиток, цінності та територіальний розвиток
Authors Plumecocq, G.
Keywords інституційні зміни
институциональные изменения
institutional change
багаторівневе управління
многоуровневое управление
multi-level governance
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
текстуальний аналіз
текстуальный анализ
textual analysis
служби суспільного виробництва
службы общественного производства
Public service production
цінності
ценности
values
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37507
Publisher Sumy State University
License
Citation Plumecocq, G. The Institutionalisation of Multi-level Changes: Sustainable Development, Values and Territory [Текст] / G. Plumecocq // Механізм регулювання економіки. - 2013. - № 1. - С. 27-46.
Abstract У даній статті розглядаються інституційні зміни в місцевих громадах при реалізації політики сталого розвитку. В статті досліджуються як різні політичні програми стійкого розвитку та проекти впливають на інституційну складність роботи державного управління як на територіальному рівні і в рамках місцевого самоврядування. Що стосується програм сталого розвитку, то в роботі розглядається необхідність вирішення інституційних змін як на адміністративному та територіальному рівнях. Враховуючи багаторівневість задачі дифузії стратегії сталого розвитку, в роботі уточнюється яким чином інститути - і особливо цінності, кадрові складності модернізуються у ззабезпеченні ефективної реалізації колективних рішень. Територіальний розвиток і відповідні цінності припускають прийняти підходу дискурсивної раціональності. Ми тоді вирішити питання про інституційні зміни, що відбуваються, коли місцеві органи влади вжити програм сталого розвитку в дослідженні. В роботі аналізується практика інституційних змін при реалізації концепції сталого розвитку на прикладі досвіду місцевих громад Нор-Па-де-Кале (Північна Франція), на основі опитування державних службовців та виборних представників. Результати інтерв'ю були оброблені методом текстової обробки даних Alceste. Згаданий метод дозволяє виділивти основні аспекти дискурсу, що забезпечує наукову основу для якісних доказів. Результати показують чотири семантичні аспекти: логічність побудови заснованої на риторичних цілях; клас лексики з посиланням на політичні орієнтації; лексичне поле, що стосуються територіального управління і, нарешті, групу слів щодо адміністративних труднощів. В роботі був проведений факторний аналіз на різні набори словників з ключовими змінними, що стосувалося періоду прийняття програм сталого розвитку. Відповідно до звичних умов, коли державна послуга надається у Франції, було виявлено, місцеві громади не пов'язані з територіальними установами забезпечення сталого розвитку. Зокрема, політичні лідери борються в мікро-політичному аспекті, зосередивши увагу на вирішенні технічних проблем. Враховуючи силу територіальних установ виявлено, що більшість інституціоналізаційних та інноваційних змін є додатковими в при виникненні граничних організаційних змін. Зокрема, цінності сприяння сталому розвитку протистоять тим, як пропагуються місцевими органами влади у Франції. На жаль, інститути сталого розвитку не є достатньо сильними, щоб протистояти політиці місцевих органів влади. Тим не менш, деякі установи призначені для підвищення територіальної узгодженості державних рішень стійкості.
В статье рассматриваются институциональные изменения местных советов при реализации политики устойчивого развития. В работе исследуется, как разного рада программы устойчивого развития влияют на институциональную сложность работы местного управления на территориальном уровне и в рамках местного самоуправления. Что касается программ устойчивого развития, в роботе рассматривается необходимость решения институциональных изменений как на административном, так и на территориальном уровнях. Учитывая многоуровневость задачи диффузии стратегии устойчивого развития, в работе уточняется каким образом институты – особенно ценности и кадровая составляющая модернизируются для обеспечения эффективной реализации коллективных решений. Учитывая силу территориальных учреждений выявлено, что большинство институциональных и инновационных изменений являются дополнительными при возникновении предельных организационных изменений.
This article addresses the institutional changes that local communities face when implementing sustainable development policies. Analyses suggest that because of the strength of the territorial institutions, most institutionalisation and innovation are incremental and create marginal organisational changes, in particular, within local governments. However, some institutions are designed to improve the territorial consistency of public sustainability decisions.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
China China
66
France France
53036
Germany Germany
4
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
8840
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
2781
United Kingdom United Kingdom
35356
United States United States
53033
Unknown Country Unknown Country
167

Downloads

China China
29
Estonia Estonia
1
France France
2
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
2529
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
53034
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
plumecocq_institutional_change.pdf 795,99 kB Adobe PDF 55620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.