Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37639
Title: Green Economy and Sustainable Development: The Vision of Economists
Other Titles: «Зелена» економіка та сталий розвиток: погляд економістів
«Зелёная» экономика и устойчивое развитие: взгляд экономистов
Authors: Dehtiarova, Iryna Borysivna
Kubatko, Oleksandra Viktorivna
Keywords: альтернативна енергетика
альтернативная энергетика
alternative energy
екологічна економіка
экологическая экономика
ecological economics
забруднення навколишнього середовища
загрязнение окружающей среды
pollution
зелена економіка
зелѐная экономика
green economy
рекреація
рекреация
recreation
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
Issue Year: 2013
Publisher: Sumy State University
Citation: Dehtyarova, I.B. Green Economy and Sustainable Development: The Vision of Economists [Текст] / I.B. Dehtyarova, O.V. Kubatko // Механізм регулювання економіки. - 2013. - № 2. - С. 106-112.
Abstract: У роботі аналізуються основні напрямки формування політики «зеленої» економіки та сталого розвитку, які обговорювалися під час проведення Дев‟ятнадцятої Міжнародної наукової конференції в м. Суми «Економіка для екології», що відбулася на базі Сумського державного університету з 30 квітня по 3 травня 2013 року. Проведено аналіз соціально-економічних проблем реалізації стратегій сталого розвитку підприємствами, викликаних посиленням антропогенного навантаження на природне середовище. Проаналізовано проблеми, що виникають у результаті недотримання екологічних стандартів та норм ведення господарської діяльності. Зокрема, приділяється увага проблемам, що виникають внаслідок господарської діяльності більшості підприємств гірничої, хімічної, металургійної галузей, а саме погіршення стану повітря. Серед інших не менш важливих причин, що ведуть до погіршення якості повітря та зменшення обсягів кисню, є скорочення лісних масивів. Це безпосередньо є однією із причин, що впливає на здоров‟я населення. У статті приділена увага питанням підвищення еко-ефективності з метою забезпечення стійкого розвитку підприємств та реалізації політики «зеленої» економіки. Підвищення еко- ефективності відіграє велику роль у досягненні цілей сталого розвитку. Як правило, дефіцит того чи іншого виду природних ресурсів, який відчувають економічні системи, носить відносний характер і є наслідком неефективної роботи підприємств. Серед основних пріоритетів, які мають отримати особливий акцент у стратегіях сталого розвитку підприємств можна назвати зміну характеру всього виробничого процесу з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, підвищення ефективності підприємств та поліпшення соціальних результатів. Приділено увагу питанням ресурсоощадливих технологій та зменшенню енергоспоживання. Серед інших не менш актуальних глобальних екологічних проблем сьогодення, яким приділяється увага у статті є бідність населення багатьох країн світу. Бідність вважається не тільки однією із головних причин, але і наслідком погіршення стану навколишнього середовища, яка загрожує населенню багатьох країн світу. Основні глобальні екологічні проблеми включають в себе глобальне потепління, катастрофічний стан океанів і річок, забруднення повітря та інші. Зміна клімату є однією з найсерйозніших екологічних загроз, що стоять перед людством в усьому світі. Особливо суттєво цей вплив відчувається в сільському господарстві. Погіршення ситуації відбувається відразу у кількох напрямках: погіршення стану земельних ресурсів, зниження якості вирощуваної сировини, і, як результат, – зміни у розвитку переробної галузі. У статті наведено приклади щодо зниження продуктивності сільського господарства. Найбільш несприятливі наслідки будуть відчуватися в основному в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, у зв'язку з дуже неефективним рівнем вирішенням проблем такого характеру. У статті також приділяється особлива увага питанням енергозбереження, розвитку вітрової енергетики, екотуризму, формуванню територіальних рекреаційних комплексів.
В работе анализируются основные направления формирования политики «зелѐной» экономики и устойчивого развития, среди которых особое внимание уделяется вопросам энергосбережения, развития ветровой энергетики, экотуризма, формированию территориальных рекреационных комплексов. Проведѐн анализ социально-экономических проблем реализации стратегий устойчивого развития предприятиями, вызванных усилением антропогенной нагрузки на природную среду. Освещаются такие экологические проблемы, как загрязнение воды, воздуха и земельных ресурсов, вызванные процессами урбанизации, промышленным производством, нарушениями в сельскохозяйственном секторе. Предложены направления реализации политики устойчивого развития, среди которых переработка и утилизация отходов, повышение экологической эффективности.
The paper analyses the main directions for “green” economy and sustainable development, with special attention being paid to energy efficiency, wind energy, eco-tourism, and the formation of regional recreational facilities. The paper studies the socio-economic problems of sustainable development strategies implementation by enterprises caused by an increased anthropogenic impact on the environment. It highlights the environmental problems, such as water, air and land pollution caused by urbanization, industries, agricultural runoff and improper agricultural practices. It also suggests the directions for successful realization of sustainable development among which recycling, waste management, eco-efficiency increase.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37639
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other109
Canada1
China12
Germany2
France1
United Kingdom1
Italy1
Kazakhstan1
Russia2
Ukraine15
United States5
Downloads
Other24
China13
Germany2
Mexico1
Russia1
Ukraine5
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
kubatko_pollution.pdf476.06 kBAdobe PDF47Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.