Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37760
Title: Спосіб моделювання дозованої травми шкіри з руйнуванням всіх її шарів в умовах експерименту на лабораторних тваринах
Authors: Korniienko, Viktoriia Volodymyrivna
Pohorielov, Maksym Volodymyrovych 
Deineka, Volodymyr Mykolaiovych
Самохвалов, Ігор Ігорович
Олешко, Олександр Миколоайович
Бабич, І.М.
Keywords: дозована травма шкіри
дозированная травма кожи
dosed skin injury
експеримент
эксперимент
experiment
лабораторні тварини
лабораторные животные
experimental animal
Issue Year: 2014
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 91169 U Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання дозованої травми шкіри з руйнуванням всіх її шарів в умовах експерименту на лабораторних тваринах / О.М. Олешко, В.В. Корнієнко, Ю.О. Ткаченко, М.В. Погорєлов, В.М. Дейнека, І.М. Бабич, І.І. Самохвалов (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201400251; заявл. 13.01.2014; опубл. 25.06.2014, бюл. № 12.
Abstract: Спосіб моделювання дозованої травми шкіри з руйнуванням всіх її шарів в умовах експерименту на лабораторних тваринах включає знеболювання тварини, що здійснюють під дією ін'єкційного кетамінового наркозу у кількості 10 мг на 1 кг маси тварини, для підготовки ділянки шкіри тварину голять на спині в міжлопатковій зоні, формуючи при цьому ділянку потрібної площі, і фіксують до предметного столика, оснащеного штативом, на який насаджена пластина з попередньо сформованим отвором для додаткової фіксації, яку здійснюють шляхом опускання пластинки, що вільно ковзає по штативу. Далі попередньо поголену шкіру тварини для профілактики бактеріальної контамінації обробляють 40 % розчином етилового спирту. Наносять на підготовлену поголену шкіру тварини дозовану травму шляхом механічного руйнуванням всіх шарів шкіри за допомогою бормашини Proxxon-micromot 50E-28515 з регулятором швидкості обертів. Для цього після встановлення потрібного режиму швидкості обертів та запуску бормашини тримач, який фіксує рукоятку бормашини, що зафіксована на штативі предметного столика, опускають, здійснюючи таким чином контакт жала бормашини, що закінчується алмазною пластинкою, площа якої дорівнює площі поля механічної травми, зі шкірою тварини. При цьому експозицію дії обертаючого елемента на шкірі тварини здійснюють протягом 2 секунд.
Способ моделирования дозированной травмы кожи с разрушением всех ее слоев в условиях эксперимента на лабораторных животных включает обезболивание животного, которое осуществляют под действием инъекционного кетаминового наркоза в количестве 10 мг на 1 кг массы животного, для подготовки участки кожи животного бреют на спине в межлопаточной зоне, формируя при этом участок нужной площади, и фиксируют к предметному столику, оснащенному штативом, на который насажена пластина с предварительно сформированным отверстием для дополнительной фиксации, которую осуществляют путем опускания пластинки, которая свободно скользит по штативу. Дальше предварительно побритую кожу животного для профилактики бактериальной контаминации обрабатывают 40 % раствором этилового спирта. Наносят на подготовленную побритую кожу животного дозированную травму путем механического разрушения всех слоев кожи с помощью бормашины Proxxon-micromot 50E-28515 с регулятором скорости оборотов. Для этого после установки нужного режима скорости оборотов и запуска бормашины держатель, фиксирующий рукоятку бормашины, которая зафиксирована на штативе предметного столика, опускают, осуществляя таким способом контакт жала бормашины, которое заканчивается алмазной пластинкой, площадь которой равна площади поля механической травмы, с кожей животного. При этом экспозицию действия вращающего элемента на коже животного осуществляют на протяжении 2 секунд.
A method for simulation of dosed skin injury with deterioration of all layers thereof experimentally in laboratory animals involves anesthetization under effect of injection ketamine anaesthesia of experimental animal in dose of 10 mg per 1 kg of animal weight. Skin areas are shaved at back interscapular zone with formation of required area, then animal is fixed to object stage. The shaves animal skin is treated with 40% ethyl alcohol solution. Dosed skin injury is inflicted by mechanical deterioration of all skin layers by means of Proxxon-micromot 50E-28515 drilling machine with speed control unit. The holder fixing iron handle is lowered, and soldering tip in the form of metal plate which area is equal to the area of heat burn contacts with animal skin. Metal plate is held on animal skin for 2 sec.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37760
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other103
Canada1
China11
Germany13
France1
Netherlands4
Romania1
Russia1
Ukraine6
United States1
Downloads
Other46
China1
Germany2
France1
Ukraine11
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf211.47 kBAdobe PDF63Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.