Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37765
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підвищення корозійної стійкості сталей шляхом нанесення дифузійних покриттів
Authors Dehula, Andrii Ivanovych  
Keywords метал
металл
metal
сплав
alloy
корозія
коррозия
corrosion
дифузія
диффузия
diffusion
покриття
покрытие
cover
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37765
Publisher Запорізький національний технічний університет
License
Citation Дегула, А.І. Підвищення корозійної стійкості сталей шляхом нанесення дифузійних покриттів [Текст] / А.І. Дегула // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів XIII Міжнародної науково-технічної конференції (жовтень 2014р.). - Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2014. - С. 133-134.
Abstract Метали та їх сплави є основними конструкційними матеріалами в сучасній промисловості. В більшості випадків їх оточують середовища, що поступово викликають руйнування, наприклад, ржавіння металевих конструкцій в атмосфері, ржавіння сталевих трубопроводів в землі, окислення металів при нагріванні та ін. У більшості металів і сплавів стійким є як раз окислений стан, до якого вони переходять у процесі корозії. Підвищення корозійної стійкості можливе при легуванні, нанесенні захисних покриттів, пасивацією.
Металлы и их сплавы являются основными конструкционными материалами в современной промышленности. В большинстве случаев их окружают среды, которые постепенно вызывают разрушение, например, ржавение металлических конструкций в атмосфере, ржавение стальных трубопроводов в земле, окисление металлов при нагревании и др. У большинства металлов и сплавов устойчиво как раз окисленное состояние, к которому они переходят в процессе коррозии. Повышение коррозионной стойкости возможно при легировании, нанесении защитных покрытий, пассивацией.
Metals and their alloys are the main structural materials in the modern industry. In most cases, their environment, which gradually cause destruction, such as rusting of metal structures in the atmosphere, rusting steel pipes in the ground, the oxidation of metals by heating, and others. Most metals and alloys steadily just oxidized state to which they are moving in the corrosion. Increased corrosion resistance possible by doping, protective coating, passivation.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
China China
19
France France
1
Germany Germany
19546
Greece Greece
1
Ireland Ireland
188916
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3258
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1448
United Kingdom United Kingdom
13029
United States United States
151458
Unknown Country Unknown Country
151

Downloads

China China
8
EU EU
4
France France
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1647
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Degula_koroziya.pdf 230,91 kB Adobe PDF 1705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.