Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37770
Title: Спосіб моделювання дозованого термічного опіку шкіри лабораторним щурам
Authors: Korniienko, Viktoriia Volodymyrivna
Pohorielov, Maksym Volodymyrovych 
Bonchev, Serhii Dmytrovych
Deineka, Volodymyr Mykolaiovych
Oleshko, Oleksandr Mykolaiovych
Ткаченко, Юлія Олександрівна
Keywords: термічний опік
термический ожог
heat burn
лабораторні щури
лабораторные крысы
laboratory rats
шкіра
кожа
skin
Issue Year: 2014
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 89985 U Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання дозованого термічного опіку шкіри лабораторним щурам / О.М. Олешко, В.В. Корнієнко, Ю.О. Ткаченко, М.В. Погорєлов, С.Д. Бончев, В.М. Дейнека (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201313489; заявл. 20.11.2013; опубл. 12.05.2014, бюл. № 9.
Abstract: Спосіб моделювання дозованого термічного опіку шкіри лабораторним щурам включає знеболювання експериментальної тварини з наступною підготовкою ділянки шкіри та нанесення на неї термічного опіку IIIб ступеня. Знеболювання тварини здійснюють під дією ін'єкційного кетамінового наркозу, після чого тварину голять на спині в міжлопатковій зоні, формуючи при цьому ділянку потрібної площі, потім тварину фіксують до предметного столика. Для нанесення на підготовлену поголену шкіру тварини термічного опіку використовують паяльник Goot PX-601 з регулятором температури, сигналізація про нагрів якого здійснюється за допомогою індикатора. Тримач, що фіксує рукоятку паяльника, опускають і здійснюють таким чином контакт жала паяльника, що закінчується металевою пластиною, площа якої дорівнює площі для термічного опіку, зі шкірою тварини, витримують металеву пластину на шкірі тварини протягом 2 секунд.
Способ моделирования дозированного термического ожога кожи лабораторным крысам включает обезболивание экспериментального животного с последующей подготовкой участка кожи и нанесения на него термического ожога III б степени. Обезболивание животного осуществляют под действием инъекционного кетаминового наркоза, после чего животное бреют на спине в межлопаточной зоне, формируя при этом участок нужной площади, потом животное фиксируют к предметному столику. Для нанесения на подготовленную побритую кожу животного термического ожога используют паяльник Goot PX-601 с регулятором температуры, сигнализация о нагреве которого осуществляется с помощью индикатора. Держатель, который фиксирует рукоятку паяльника, опускают и осуществляют таким способом контакт жала паяльника, который заканчивается металлической пластиной, площадь которой равна площади для термического ожога, с кожей животного, выдерживают металлическую пластину на коже животного на протяжении 2 секунд.
A method for simulation of dosed skin heat burn in laboratory rats involves anesthetization of experimental animal followed by the preparation of skin area and inflicting heat burn injury of IIIb degree thereon. The animal anesthetization is carried out under effect of injection ketamine anaesthesia, thereafter animal is shaved at interscapular zone with formation of required area, then animal is fixed to object stage. An electric soldering iron Goot PX-601 with thermoregulator is used for inflicting heat burn injury on shaved animal skin. The holder fixing iron handle is lowered, and soldering tip in the form of metal plate which area is equal to the area of heat burn contacts with animal skin. Metal plate is held on animal skin for 2 sec.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37770
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other149
Canada1
Chile3
China13
Czech Republic1
Germany11
EU2
France1
Italy1
Japan2
Netherlands4
Romania1
Russia4
Ukraine8
United States4
Downloads
Other43
China3
Germany2
EU2
France2
Italy1
Russia2
Ukraine12
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf186.52 kBAdobe PDF70Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.