Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38057
Title: Інформаційне забезпечення проектування верстатних пристроїв
Authors: Ivanov, Vitalii Oleksandrovych 
Vashchenko, Svitlana Mykhailivna
Багрій, Я.В.
Шишка, О.О.
Keywords: інформаційне забезпечення
информационное обеспечение
information provision
верстатні пристрої
станочные приспособления
machines devices
Issue Year: 2014
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Інформаційне забезпечення проектування верстатних пристроїв [Текст] / Я.В. Багрій, В.О. Іванов, С.М. Ващенко, О.О. Шишка // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м. Суми, 27-31 жовтня 2014 р. / Відп. за вип. В.О. Залога. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 7.
Abstract: В умовах жорсткої конкуренції та стрімкого розвитку новітніх технологій, машинобудівна промисловість на підприємствах усього світу веде постійний пошук впровадження нових більш ефективних методів автоматизації виробництва. Сучасне машинобудування відрізняється багатономенклатурністю виробів. Збільшення номенклатури виробів вимагає ускладнення проектно-конструкторських робіт із виготовлення технологічного оснащення, а саме верстатних пристроїв (ВП). У такій ситуації одним із шляхів стабільної роботи підприємства є впровадження інформаційних технологій на стадії виконання проектних робіт. Для забезпечення ефективного проектування ВП запропоновано та розроблено структуру інформаційної системи підтримки автоматизованого проектування верстатних пристроїв (САПР ВП), яка забезпечує інформаційну підтримку, зберігання та обробку даних в процесі автоматизованого проектування ВП. Одним із елементів інформаційної системи є прикладні бібліотеки, які містять інформацію конструкторсько-технологічного, нормативно-довідкового та оптимізаційного спрямування. Розроблена база даних складається з таких бібліотек: бібліотека матеріалів, металорізального обладнання, різального та допоміжного інструменту, технологічної інформації, виробничих параметрів обробки, нормативно-довідкової інформації, схем базування, схем закріплення, тривимірних параметричних моделей компонувань ВП, опорних елементів, установлювальних елементів, затискних елементів. Одним із функціональних призначень інформаційної системи є налагоджена робота бібліотек та інформаційна взаємодія між ними.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38057
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other44
Canada1
China4
Czech Republic2
Germany3
EU1
United Kingdom3
Italy1
Slovakia1
Ukraine13
Downloads
Other33
China4
Germany2
Russia4
Slovakia1
Ukraine28
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
ivanov_machines_devices.pdf188.65 kBAdobe PDF74Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.